Dodana: 9 maj 2018 13:18

Zmodyfikowana: 9 maj 2018 13:18

Przedszkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA. Projekt w ramach RPO

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Ilustracja do artykułu Przedszkole Iskierka.JPG

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Białymstoku dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizację zajęć dodatkowych rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse w zakresie stwierdzonych deficytów. Placówka mieściła się będzie przy ul. Marczukowskiej 2B.

Przedszkole zapewni opiekę dla 3-5 latków, zamieszkujących Białystok i powiat białostocki.                             

Przedszkole oferowało będzie szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe. Prowadzone będą:

Zajęcia specjalistyczne

- indywidualna terapia psychologiczna

- indywidualna terapia logopedyczna

- indywidualna terapia pedagogiczna

- felinoterapia

- LEGO terapia

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

- indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej SI

- zajęcia muzyczno-ruchowe metodą m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Orffa, Labana

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

- trening umiejętności społecznych

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

- język angielski

- dziecięca matematyka

- robotyka

- "Mały naukowiec"

- szachy

Przedszkole rozpocznie działalność 01.08.2018 r.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 14 maja 2018. Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji planowane jest na 25 maja 2018 r. Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa rekrutacyjna. Rekrutacja do projektu zakończy się 02 czerwca 2018 r. W dalszej części projektu, w razie potrzeby, rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok. 21, 15-740 Białystok

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Boruch – tel. 662-106-223
Anna Zawada – tel. 793-002-618

 

facebook