Dodana: 10 maj 2018 08:06

Zmodyfikowana: 11 maj 2018 08:19

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska służy ekoturystyce w regionie

Biebrzański Park Narodowy wraz z administracją Dzukijskiego Parku Narodowego i Państwowego Rezerwatu Przyrody Čepkeliai oraz Litewskim Stowarzyszeniem Ornitologicznym realizują projekt w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska pn. „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i Dolinie Biebrzy”.

Ilustracja do artykułu 4LgIntereg kolor wersja 2.png

Projekt ma na celu rozwijanie turystyki ornitologicznej i ekoturystyki w regionie Dzukija-Biebrza przez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i potencjału regionu. Mamy jeszcze prawdziwą przyrodę i Biebrzański Park Narodowy chce ją udostępniać w sposób odpowiedzialny turystom. Robi się to wszystko po to, aby chronić regionalne dziedzictwo przyrodnicze a jednocześnie dzięki niemu rozwijać turystykę zrównoważoną i ornitologiczną, wykorzystać dostępną infrastrukturę regionów, wypełnić luki informacyjne, zwiększyć potencjał i atrakcyjność regionu dla ekoturystyki. Dzięki projektowi turyści otrzymają materiały informacyjne i wiedzę jak korzystać z przyrody na obszarze chronionym nie szkodząc.

W projekcie zaplanowano działania ochronne, budowę i remonty infrastruktury turystycznej oraz działania edukacyjne na łączną kwotę blisko 1 mln euro, 85% tej sumy będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W samym Biebrzańskim Parku Narodowym zaplanowano działania na łączną kwotę 307 tysięcy euro z czego 261 tysięcy euro to dofinansowanie unijne.

W ramach projektu już wyremontowano kładkę pieszą i wieżę widokową na Kanale Rudzkim, ponadto sanitariaty na Polu Bóbr, cały czas remontowany jest dom dla wolontariuszy (Pole Bóbr - Leśniczówka). Powstały zadaszone ławy i stoły na trasach wędrówki turystów i będzie tam dostatecznie dużo miejsca, aby swobodnie pomieścić turystów, zapewnić im możliwość odpoczynku i przygotowania posiłków. Ten rodzaj infrastruktury turystycznej sprzyja spotkaniom małych grup ornitologów w celu omówienia obserwacji i usystematyzowania wyników, jak również planowania następnych tras i obserwacji ptaków.

Zorganizowano także działania integracyjne - seminaria, warsztaty i wizyty studyjne dla osób wspierających ekoturystykę z Polski i Litwy.  Bardzo ważnym elementem projektu są imprezy publiczne, rozpowszechniające informacje i wyniki projektu oraz promujące postawy proekologiczne. Jedną z nich były Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej zorganizowane w Osowcu przy siedzibie Parku w dniu 29 kwietnia br.  Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Ptaki w rzeźbie i kulturze”. Ponad stu wystawców prezentowało i sprzedawało swoje produkty regionalne, odbyły się zajęcia plastyczne o tematyce ptasiej, warsztaty garncarskie, gry plenerowe. Ze sceny czas umilali artyści z zespołów folklorystycznych i ludowych z Polski i Litwy. Piękna pogoda i atrakcje przyciągnęły setki zwiedzających.


Strona Biebrzańskiego Parku Narodowego:
 www.biebrza.org.pl

 

facebook