Dodana: 6 marzec 2019 11:19

Zmodyfikowana: 6 marzec 2019 11:19

Program Interreg V-A Litwa-Polska pomaga odkrywać smaki i tradycje polsko-litewskie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Gmina Puńsk, Zespół Szkół w Leipalingis i Stowarzyszenie Podlaskie Smaki zrealizowały projekt w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska „Szlaki kulturowe bez granic”.

Ilustracja do artykułu Interreg Litwa Polska (3).jpg

Inicjatywa miała na celu ułatwienie turystom odkrywania skarbów kultury polskiej i litewskiej. Wśród punktów na Szlaku jest wielu laureatów renomowanych konkursów, są miejsca znane wielbicielom wycieczek regionalnych, ale też nieodkryte do tej pory małe, rodzinne firmy, oferujące swoje usługi i produkty tylko lokalnym mieszkańcom. Uczestnikami projektu byli producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele oraz samorząd pogranicza polsko-litewskiego.

Projekt był innowacyjną próbą identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków. Szlak pogranicza wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Ponieważ dla wielu turystów kuchnia regionu staje się celem samym w sobie. Produkty i usługi nabywane przez turystów na Szlaku dają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej transgranicznego regionu, zapewniając jednocześnie pozytywne korzyści społeczne i środowiskowe. Jest to dobry sposób na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju tych terenów. A jak wiadomo, produkt jest nierozerwalnie związany z producentem, który kultywuje dzięki niemu swoje rodzinne lub lokalne tradycje, realizuje pasję, ale przede wszystkim zyskuje źródło dodatkowego dochodu.

Założeniem projektu było przyczynienie się do większej aktywności producentów i wytwórców produktów regionalnych. Projekt jest krokiem naprzód w tworzeniu transgranicznych pakietów turystycznych na Szlaku, skierowanych do coraz bardziej wymagających turystów.

W ramach projektu zrealizowano wiele wspólnych inicjatyw: transgraniczne targi regionalnego produktu, warsztaty wyrobu serów i wędlin, szkolenia i konferencje promujące regionalne wyroby i atrakcje, wydawnictwo opisujące, i promujące utworzony szlak kulinarny, a także stronę internetową www.culinarytrail.eu prezentującą najciekawsze punkty Szlaku.

Opr. Joanna Czarkowska –Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

facebook