Dodana: 23 listopad 2017 13:24

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 14:48

Prawie 160 mln zł na transport niskoemisyjny w Białymstoku i ośmiu ościennych gminach

Dzięki tej inwestycji zostanie kupionych 12 nowoczesnych, bardziej przyjaznych środowisku autobusów, które będą wykorzystywane w transporcie miejskim. Ale to nie wszystko, bo wybudowane zostaną także zatoki, pętle autobusowe i przystanki. Z kolei przebudowa niektórych odcinków dróg pozwoli na włączenie kilku miejscowości do systemu zbiorowego transportu publicznego, a także utrzymanie dotychczasowych i wprowadzenie nowych połączeń autobusowych.

Ilustracja do artykułu ogolny.jpg

Projekt partnerski będzie realizować Białystok i 8 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

- To dla nas wszystkich bardzo radosny dzień, bo to bardzo istotny projekt, który znacząco wpłynie na poprawę warunków w których mieszkamy – podkreślał wiceprezydent Adam Poliński. – To dowód znakomitej współpracy i to w dwóch kierunkach: Białegostoku i ośmiu gmin wokół Białegostoku, ale też między samorządami gminnymi a samorządem wojewódzkim. Także bez zaangażowania powiatu białostockiego, na którego drogach ta inwestycja będzie realizowana, nie udałoby się sprawy doprowadzić do końca, za co bardzo dziękuję. Dzięki temu powstaną też nowe ścieżki rowerowe w Białymstoku i ościennych gminach, które będą się łączyć z już istniejącymi i planowanymi drogami rowerowymi. Sieć ścieżek rowerowych oraz nowe miejsca parkingowe dla rowerów pozwolą na podróżowanie nawet trzema środkami transportu, np. rowerem, autobusem i koleją.

Wartość całego projektu to 159,3 mln zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 90,3 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2020 roku. W czwartek, 23 listopada Wicemarszałek Maciej Żywno przekazał włodarzom gmin partnerskich symboliczne czeki na dofinansowanie z RPO.

- To narzędzie, jakie testujemy w RPO – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - zaczyna się sprawdzać. BOF ZIT stał się liderem ogólnopolskim, to znaczy, że partnerstwo wokół miasta daje efekty – podkreśla Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Nic tak nie łączy partnerów, jak wspólne pieniądze. Dochodzi do tego samorząd województwa, bo wkład 90 mln z RPO jest też partnerskim wkładem. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, bo oznacza nową jakość połączeń gmin z miastem wojewódzkim. Tym samym Aglomeracja miejska Białegostoku wraz z całym obszarem funkcjonalnym stała się faktem. To z pewnością będzie budowało więzi miedzy mieszkańcami.

Projekt składa się z 3 komponentów:

  1. Polepszenie warunków docierania do Białegostoku - transport zbiorowy i modernizacja dróg
  2. Budowa nowych dróg rowerowych – powstanie ich prawie 50 km
  3. Zakup w ramach tego projektu 12 niskoemisyjnych autobusów. Wcześniej miasto Białystok w ramach programu Polska Wschodnia kupiło 60 takich autobusów.

Część z tych inwestycji już trwa lub jest zrealizowanych. W Białymstoku budowa kładki i ciągu rowerowo-pieszego na ul. gen. N. Sulika, jezdnia rowerowa na Radzymińskiej, czy będąca w realizacji ścieżka na I Armii Wojska Polskiego.

------

Miasto Białystok

Wartość projektu: 44 938 829,26 zł

Dofinansowanie: 33 897 947,51 zł

Inwestycja obejmie: budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Antoniukowskiej, Al. Solidarności, Radzymińskiej, W. Witosa, Marczukowskiej, gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga, I Armii Wojska Polskiego, Wasilkowskiej, W. Wysockiego, Al. Jana Pawła II,  Zwierzynieckiej (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Świętego Pio), a także ścieżki rowerowej do Olmont. Projekt przewiduje też budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gen. N. Sulika, utworzenie miejsc Bike&Ride (czyli 51 miejsc postojowych dla rowerów), zakup niskoemisyjnych autobusów.

Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 27 594 928,98 zł

Dofinansowanie: 14 587 838,51 zł

Inwestycja obejmie: budowę ścieżki rowerowej Choroszcz – Sienkiewicze, budowę drogi gminnej, łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły, rozbudowę drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki – Łyski, przebudowę ulic Mickiewicza, Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańskiej w Choroszczy.

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu:  5 192 342,35 zł

Dofinansowanie: 3 768 388,62 zł

Inwestycja obejmie: budowę ścieżki rowerowej z miejscami parkingowymi dla rowerów na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach Marszałkowskiej, Młynowej, Kościelnej, Torowej, Sienkiewicza, Fabrycznej i Świerkowej w Czarnej Białostockiej.  

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu: 12 207 106,17 zł

Dofinansowanie: 6 336 226,69 zł

Inwestycja obejmie: przebudowę drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne i budowę wzdłuż niej ścieżki rowerowej, przebudowę drogi prowadzącej przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże.

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu: 30 554 488,57 zł

Dofinansowanie: 11 982 287,99 zł

Inwestycja obejmie: przebudowę drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska i budowę pętli autobusowej w Niewodnicy Nargilewskiej, budowę 15 zatok autobusowych przy drodze Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze, budowę chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów na odcinku od granicy Białegostoku do miejscowości Wólka, budowę ścieżek i chodników wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, budowę ul. Kraszewskiego z pętlą autobusową i miejscami parkingowymi dla rowerów w Kleosinie.

Miasto i Gmina Łapy

Wartość projektu: 2 661 768,87 zł

Dofinansowanie: 2 262 503,53 zł

Inwestycja obejmie budowę ścieżek rowerowych z miejscami postojowymi dla rowerów od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy-Osse, przez Gąsówkę-Skwarki, Gąsówkę-Somachy i Płonkę-Matyski.

Gmina Supraśl

Wartość projektu: 3 506 017,85 zł

Dofinansowanie: 2 980 115,15 zł

Inwestycja obejmie budowę drogi i pętli autobusowej, a także miejsc postojowych dla rowerów w Henrykowie.

Gmina Wasilków

Wartość projektu: 20 695 613,48 zł

Dofinansowanie: 10 793 760,03 zł

Inwestycja obejmie budowę ścieżki rowerowej Białystok – Wasilków, przebudowę i rozbudowę ulic Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie.

Gmina Zabłudów

Wartość projektu: 11 984 517,27 zł

Dofinansowanie: 3 773 405,59 zł

Inwestycja obejmie budowę przedłużenia ul. Gminnej i ścieżki rowerowej (z miejscami postojowymi dla rowerów) w Kurianach.

 

(opr.mk)

Video: Bogdan Bednarek

 

 

 

 

facebook