Dodana: 11 kwiecień 2019 17:04

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2019 17:04

Ponad 4,5 mln zł dotacji na wsparcie trzech łomżyńskich projektów

Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, rozbudowa hospicjum oraz kursy i staże dla uczniów i nauczycieli – dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w Łomży zostaną zrealizowane trzy duże projekty. W czwartek (11 kwietnia br.) marszałek województwa Artur Kosicki podpisał stosowne umowy w łomżyńskim ratuszu.

Prezydent Łomży, marszałek województwa przekazują dyrektor szkoły umowę

 

  • 5,3 mln zł – tyle wynosi łączna wartość trzech łomżyńskich projektów
  • 183 uczniów i 10 nauczycieli – zostanie objętych wsparciem w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”
  • 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma wsparcie dzięki realizacji dotowanego projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”.

 - Dotacje, na które dziś podpisujemy umowy, to tylko część wsparcia, jakie dzięki staraniom zarządu województwa, przekazywane jest Łomży i całemu subregionowi łomżyńskiemu – mówił podczas konferencji prasowej w ratuszu marszałek Artur Kosicki. – Zaledwie tydzień temu podpisaliśmy umowę na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w łomżyńskim zakładzie spożywczym Bona i mogę obiecać, że to nie ostatni raz, kiedy wspieramy to miasto i cały subregion.

Będą składać wnioski

Marszałek Kosicki przypomniał, że zarządowi województwa zależy na realnym zrównoważonym rozwoju województwa podlaskiego.

- Łomża jest silnie reprezentowana w zarządzie. Mam tu na myśli radnego z tego okręgu i mojego pierwszego zastępcę marszałka Marka Olbrysia, który zabiega o wsparcie dla tego miasta i subregionu i jak widać robi to skutecznie – dodał marszałek Kosicki.

Obecny podczas spotkania spotkania Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie krył zadowolenia z przekazanych dotacji.

- Cieszymy się bardzo, że fundusze, którymi dysponuje Zarząd Województwa Podlaskiego trafiają do Łomży i do całego subregionu łomżyńskiego – dziękował i dodał: -  Przez tych kilka miesięcy działalności zarządu pod przewodnictwem marszałka Kosickiego obserwujemy bardzo duży dynamizm, jeśli chodzi o przydzielanie środków w ramach RPO. Wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat absorpcja unijnych funduszy będzie tak wysoka, że na koniec tej kadencji województwo podlaskie będzie na samej górze, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy unijnych. My ze swej strony deklarujemy, że będziemy składać, jak najwięcej wniosków o dotacje.

Czekali kilka lat

Otrzymane dofinansowanie pozwoli Zespołowi Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży zrealizować projekt, w ramach którego ponad 180 uczniów oraz 10 nauczycieli objętych zostanie doradztwem zawodowym oraz zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.

- Przez dwa lata mamy do wykonania 18 zadań w ramach trzech bloków. Pierwszy skierowany jest do młodzieży, która będzie zgłębiała wiedzę maturalną. W bloku praktycznym zrealizowany zostanie szereg szkoleń i kursów dla uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Trzeci blok to staże dla uczniów i nauczycieli  – wyjaśniała założenia pierwszego z projektów Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Pieniądze z RPO pozwolą także na adaptację i wyposażenie laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz pracowni anatomiczno-zootechnicznej. Łomżyńska Weta na realizację projektu otrzymała ponad 1,8 mln zł dotacji.

Beneficjentem drugiego projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, reprezentowany podczas konferencji przez dyrektora Wiesława Jagielaka. Ośrodek, przy wsparciu w postaci 1453 500 zł  dotacji, skieruje szereg działań do kilkudziesięciu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Łomży oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będzie to tworzenie miejsc usług społecznych dla takich osób, sfinansowanie stworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie w formie teleopieki.

Trzeci z dofinansowanych przez zarząd województwa projektów to rozbudowa hospicjum prowadzonego przez Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Pod Wezwaniem Świętego Ducha. Dzięki tej inwestycji liczba miejsc w hospicjum zwiększy się o cztery (do 19), kupione zostaną też pompy do żywienia dojelitowego.

- Rozbudowa była konieczna ze względu na nowe wymagania, których nie było, kiedy wznoszony był budynek – tłumaczyła Teresa Steckiewicz, prezes Towarzystwa. – Na moment kiedy znajdziemy się w rozdziale funduszy unijnych czekałam kilka lat. Wierzyłam, że marszałek przychyli się do naszego wniosku i przydzieli nam te pieniądze.

ms

 

 

 

facebook