Dodana: 5 luty 2019 15:26

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 15:26

Pomoc w znalezieniu pracy

Na dzisiejszym posiedzeniu, 5 lutego, Zarząd Województwa przyznał blisko 4 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 3 projekty dotyczące aktywnej integracji. Będą to staże, praktyki, porady dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Ilustracja do artykułu business-3152586_1280.jpg

Organizacje te wzięły udział w konkursie z działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wartość projektów wynosi 4 mln zł, dofinansowanie 3,7 mln zł. Ich celem jest aktywizacja – podwyższenie kompetencji i znalezienie pracy przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (czyli chore, bezrobotne, nieaktywne, biedne).

Spółka Inspires otrzyma 985 tys. zł z RPOWP na projekt „Lepsza przyszłość” (wartość ponad 1 mln zł). Obejmie on opieką 72 osoby z województwa podlaskiego:  biedne, niesamodzielne, nieradzące sobie w życiu. Przejdą one trening kompetencji i umiejętności społecznych „Kuźnia optymizmu”. Otrzymają wsparcie psychologa, doradcy zawodowego. Wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych.

Miasto Łomża zrealizuje projekt wart ponad 1,5 mln zł, a dotacja to blisko 1,28 mln zł.  Zakłada on wsparcie 80 osób, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  zamieszkałych w Łomży i korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy skorzystają z instrumentów aktywnej integracji. Dla każdej osoby zostanie ustalona indywidualna ścieżka reintegracji, diagnoza sytuacji problemowej, określone będą zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Każdy uczestnik skorzysta z przynajmniej dwóch form wsparcia: z poradnictwa specjalistycznego, kursu zawodowego, stażu oraz zasiłku celowego.

Open Education Group dotację w wysokości 1,4 mln zł (wartość 1,5 mln zł) przeznaczy na pomoc dla 135 osób zagrożonych ubóstwem, nieaktywnych, biednych i niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Wezmą udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, a nawet gospodarowania budżetem domowym, pośrednictwa pracy oraz szkoleniach i kursach zawodowych. Skorzystają one z wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, prawnego, szkoleń, warsztatów i kursów zawodowych oraz pomocy pośrednika pracy.

 

facebook