Dodana: 21 maj 2018 14:16

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 08:45

Podpisanie umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Dzięki umowie przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, na zwiększanie efektywności energetycznej w swoich zakładach. Pożyczki będą udzielane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która na mocy podpisanej umowy będzie pełnić rolę pośrednika finansowego.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umowy BGK i FRP w Suwałkach (3).jpg

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisała Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. W iminiu BGK umowę podpisał Dariusz Wieloch, zastępca Dyrektora, odpowiedzialny za Departament Instrumentów Finansowych. Natomiast Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach reprezentował prezes Andrzej Wasilewski. 

- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na wsparcie w postaci pożyczek, przeznaczyliśmy 52,4 mln euro; w latach 2007-2013 było to 35 mln euro. Kwota jest więc znacznie wyższa. Wynika to, po pierwsze, z naszych dobrych doświadczeń, po drugie, z faktu, że właśnie pożyczki to przyszłość unijnej pomocy – podkreśla wicemarszałek Anna Naszkiewicz. - Półtora roku temu podpisaliśmy, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z RPOWP 2014-2020 dla kilku rodzajów pożyczek. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach to kolejny pośrednik wyłoniony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w przetargu na obsługę pożyczek z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. BGK wcześniej zawarł już umowy z pośrednikami przyznającymi np. pożyczki na inwestycje w firmach czy zakładanie działalności gospodarczej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach będzie udzielać pożyczek ze środków RPOWP 2014-2020 na wspieranie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (działanie 5.2)

Co będzie można sfinansować?        

 • modernizację i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych;
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery;
 • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią;
 • głęboką modernizację energetyczną budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
 • ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • energooszczędne oświetlenie;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
 • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
 • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
 • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalację zaworów podpionowych i termostatów;
 • budowę urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmianę systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dla kogo są pożyczki?                                        

 • Dla mikro-, małych i średnich  przedsiębiorstw,
 • Maksymalna kwota pożyczki to 1 mln zł.

Jakie są zalety pożyczki?

 • Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę na sfinansowanie aż do 100 proc. wartości inwestycji,
 • Okres spłaty pożyczki do 120 miesięcy,
 • Karencja - 6 miesięcy,
 • Bez opłat i prowizji.
facebook