Dodana: 13 grudzień 2017 15:18

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2017 15:18

Platformy startowe z pozytywną oceną Komisji Europejskiej

Ostatnie miesiące w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym upływają na podsumowaniu „Platform startowych dla nowych pomysłów”. To, że projekt pomógł młodym ludziom rozwinąć skrzydła mozna było zaobserwować w „Hub of Talents” , natomiast dzisiaj mamy tego potwierdzenie: Komisja Europejska pozytywnie oceniła pilotaż projektu oraz wyraziła zgodę na kontynuację!

Ilustracja do artykułu platformy-1000x600.jpg

Przypomnijmy, że do projektu „Platform startowych dla nowych pomysłów Hub of Talents”, wpłynęło ok. 650 zgłoszeń, spośród których do inkubacji wybrano 70 spółek. Przez kilka miesięcy rozwijały one swoje projekty pod okiem doświadczonych opiekunów i mentorów, a na koniec 67 z nich otrzymało rekomendację. Uprawniała ona do ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł z kolejnego poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej". Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymało 35 z 56 startupów Hub of Talents, które się o to ubiegały.

 

Docenieni przez Komisję Europejską

Ministerstwo Rozwoju poinformowało nas, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 w pełnym zakresie.

Podstawą tej pozytywnej oceny było spełnienie zakładanych celów: program umożliwił przetestowanie modelu wdrażania interwencji służącej wsparciu przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej oraz pozwolił zidentyfikować rozwiązania, których zastosowanie w kolejnej edycji programu Platform startowych przyczyni się do zwiększenia jego efektywności, skuteczności i jakości programu.

Kolejna edycja projektu

Już pod koniec I kwartału 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs na „Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020, czyli wybór animatorów platform. Wyłonione Platformy startowe, po wakacjach rozpoczną przyjmowanie pomysłów na startup. 

Platforma startowa „Hub of Talents"

Projekt Platforma startowa „Hub of Talents" prowadzony był przez sześć technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a jego liderem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.

Źródło: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
facebook