Dodana: 20 grudzień 2017 10:18

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2017 10:18

Planowany nabór wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w 2018 roku

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu w Białymstoku Komitet podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Programie. Nabór będzie trwał od 3 kwietnia do 28 czerwca 2018 roku, a zaproszenie do składania wniosków będzie dotyczyło priorytetów: 1 Środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów , 2 Zatrudnienie i mobilność pracowników i 4 Potencjał instytucjonalny .

Ilustracja do artykułu image002.png

O szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów poświęconych zasadom tego naboru będziemy informować na stronach Wrót Podlasia.  W przypadku zainteresowania i potrzeby zdobycia informacji podajemy dane kontaktowe do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu w Białymstoku:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego 

  1. Poleska 89, 

15-874 Białystok

 tel:  085 66 54 594, 085 66 54 908

E-mail: ewt@wrotapodlasia.pl 

O Programie można znaleźć informacje na stronach: http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html;

facebook