Dodana: 4 luty 2019 15:58

Zmodyfikowana: 4 luty 2019 15:58

Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020 – raport końcowy

Tym razem prace analityczne objęły obszar istotny w procesie korzystania z funduszy europejskich – komunikację. Grupę docelową tworzyli beneficjenci RPOWP, przedstawiciele instytucji systemu zarządzania i wdrażania RPOWP (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP), członkowie Komisji Oceny Projektów, przedstawiciele mediów i partnerów społeczno-gospodarczych, również ekspert ds. komunikacji, posiadający doświadczenie w dziedzinie marketingu terytorialnego.

Ilustracja do artykułu startup-849804_960_720.jpg

Założeniem było przeprowadzenie analizy, na ile podejmowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP działania informacyjne wzmacniają kompetencje beneficjentów w sięganiu po fundusze unijne, sprawdzenie dopasowania przekazu promocyjnego (przedstawienie celów, możliwości dofinansowania) do potrzeb beneficjentów, dokonanie oceny wpływu zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych wspierających funkcjonowanie systemu realizacji RPOWP.

Działania promocyjne zostały przeanalizowane na źródłach informacji oraz zmierzone stopniem zaangażowania beneficjentów w promocję funduszy europejskich. Warstwa informacyjna prowadzonych działań została zbadana pod kątem atrakcyjności i funkcjonalności dedykowanych stron internetowych (RPOWP, podstronie WUP), przejrzystości treści, częstotliwości mailingów, newsletterów, materiałów i publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020”

fot.pixabay

facebook