Dodana: 3 styczeń 2018 15:36

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 15:39

Miliony euro na podlaskie projekty transgraniczne

W środę (3.01) zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Uroczystość z udziałem wiceministra Adama Hamryszczaka, wojewody Bohdana Paszkowskiego oraz marszałka województwa Jerzego Leszczyńskiego odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w niej udział również beneficjenci, którzy będą realizować przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego – samorządowcy z Drohiczyna, Sokółki i Szczuczyna.

Ilustracja do artykułu IMG_0500.JPG

Podczas spotkania podpisano umowy na realizację trzech projektów partnerskich:

  • „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” (beneficjent wiodący: gmina Drohiczyn, partnerzy ze strony białoruskiej i ukraińskiej: Okręg Sokal – Ukraina, Departament Sportu i Turystyki Zarządu Miasta Grodno, Region Brzeski – Białoruś ). W ramach projektu powstaną nowe szlaki kajakowe wzdłuż granicy polsko-białorusko-ukraińskiej, które umożliwią poznanie nieodkrytego piękna rzeki Bug i przyległych do niej terenów.

 

  • „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” (beneficjent wiodący: gmina Sokółka, partnerzy ze strony białoruskiej: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Zarządu Miasta Grodno, Grodzieński oddział obwodowy "Krajowego Stowarzyszenia Turystyki i Sportu"). Projekt zakłada utworzenie rowerowego szlaku turystycznego „Szlak Tyzenhauza”, łączącego Sokółkę i Grodno. Projekt obejmie m.in. renowację budynków historycznych położonych na szlaku, organizację wydarzeń kulturalnych i wycieczek rowerowych, utworzenie punktu informacji turystycznej w Sokółce i rozszerzenie działalności takiego punktu w Grodnie.

 

  • „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś” (beneficjent wiodący: gmina Szczuczyn, partnerzy ze strony białoruskiej i ukraińskiej: Rada Miasta Kowel – Ukraina, Oddział Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego – Białoruś). Projekt zakłada utworzenie Transgranicznych Centrów Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina, budowę infrastruktury pozwalającej na organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych. Ponadto organizowane będą wydarzenia kulturalne, wizyty studyjne oraz będą prowadzone prace nad strategią rozwoju transgranicznej turystyki w regionie.

Łączne dofinansowanie tych projektów wynosi ponad 5,5 mln euro. Oprócz nich do dofinasowania w ramach  tego programu zostały wybrane jeszcze dwa projekty z województwa podlaskiego, które będą realizowane przez gminę Kuźnica oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku (wartość dofinansowania: 2,7 mln euro).

Warto podkreślić, że przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego biorą aktywny udział w pracach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

 

facebook