Dodana: 18 lipiec 2018 13:21

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2018 13:21

Komisja Europejska zatwierdziła Duże Projekty Infrastrukturalne zgłoszone w Programie Polska-Białoruś-Ukraina

Komisja Europejska zatwierdziła Duże Projekty Infrastrukturalne, wybrane do dofinansowania w Programie. Otwiera to drogę do podpisania umów grantowych dla dziesięciu takich projektów:

Ilustracja do artykułu IMG_4280.JPG

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwowa na km 3+642 - 10+257.

2. Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce (z dofinansowaniem unijnym 5,31 mln Euro, wartość projektu 5,9 mln Euro; Beneficjent Wojewoda Podlaski).

3. Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach.

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka- Włodawa.

5. Transgraniczne polsko – białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych.

6. Poprawa infrastruktury drogowej obszaru granicznego zapewniająca zrównoważony dostęp do obszaru granicznego (modernizacja i budowa drogi P-16).

7. Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych wydarzeniach we Lwowie.

8. Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Zakarpackim województwie i wdrażania innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy.

9. Budowa system sterowania skanera rentgenowskiego pojazdów na przejściu granicznym „Berestowica”.
10. Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź.

Duże projekty infrastrukturalne, to projekty o znaczeniu strategicznym, zgłoszone w procedurze pozakonkursowej przez polskie, białoruskie i ukraińskie władze regionalne i krajowe. Realizowane będą przez instytucje posiadające wyłączne kompetencje w obszarach, których dotyczą.

Za: https://www.pbu2020.eu/pl/news/631

facebook