Dodana: 13 lipiec 2018 14:57

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2018 09:53

Komisja Europejska w żłobku i urzędzie pracy

W piątek, 13 lipca, nasz region odwiedzili Aneta Sobotka i Rafał Janas z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego z Komisji Europejskiej. Zapoznali się ze stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zwłaszcza w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obejrzeli projekty, zrealizowane w jego ramach.

Ilustracja do artykułu KE w Podlaskiem (5).jpg

Na spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy goście z KE rozmawiali na temat RPO z wicemarszałek województwa Anną Naszkiewicz, dyrektorem WUP (który również wdraża program) i dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnymi za realizację RPOWP.  Dowiedzieli się, że do tej pory zostało ogłoszonych 321 konkursów oraz 62 nabory pozakonkursowe, podpisano 940 umów o dofinansowanie o wartości 3,6 mld zł, których dofinansowanie z UE wyniosło 2,5 mld zł, co stanowi 50 proc.  alokacji.

Zobaczyli również efekty projektów, realizowanych w ramach RPOWP, a dofinansowywanych z EFS.

W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku odwiedzili klub malucha. W dwóch oddziałach opiekę znajduje 24 maluchów do lat trzech. Klub jest przeznaczony dla dzieci tych rodziców, którzy wracają do pracy po przerwie (związanej np. z urlopem macierzyńskim, tacierzyńskim) albo szukają pracy. Pomaga w godzeniu życia zawodowego z prywatnym, w powrocie na rynek pracy.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy goście z Komisji Europejskiej zapoznali się z działaniem Bazy Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której przedsiębiorca może wybrać podmiot, który przeszkoli jego pracowników. Korzystanie z Bazy to warunek, który trzeba spełnić, jeśli przedsiębiorca zamierza uzyskać refundację części kosztów (dofinansowanie do 50 proc. i do 80 proc. wartości usługi rozwojowej), poniesionych na kształcenie personelu.

facebook