Dodana: 14 lipiec 2017 08:47

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 08:47

Jeden pas, jeden pas szlak - Bałtycki Szlak Jedwabny

Lokalna Grupa Działania-Puszcza Knyszyńska wraz z Lokalnymi Grupami Działania z Finlandii (LGD Karhuseutu) i Estonii (LGD Hiumaa), podpisała umowę na realizację projektu współpracy One Belt One Road – Baltic Silk Road. Jeden Pas Jeden Szlak - Bałtycki Jedwabny Szlak.

Ilustracja do artykułu baltycki szlak jedwabny.jpg

Współpraca ma przyczynić się do opracowania wspólnie z partnerami ponadnarodowymi i wdrożenia modelowego Bałtyckiego Szlaku Jedwabnego jako innowacyjnego rozwiązania dla sektora biznesowego (w tym turystycznego) z obszarów LGD krajów uczestniczących w projekcie we współpracy z Chinami, przy użyciu stosownych środków wsparcia, systemu zarządzania oraz wymiany know-how.

Współpraca została zainicjowana w 2016 roku i koordynowana przez Partnerów fińskich. Wynika z doświadczenia regionu fińskiego -  Karhuseutu i miasta Pori – we współpracy z Chinami. Dostrzegają oni potrzebę budowania silnych relacji krajów nadbałtyckich w obszarze gospodarczym, promocji turystycznej  i wspólnych działań i oferty na rzecz partnerów chińskich.

W trakcie wspólnego projektu przygotowawczego, poprzedzającego podpisanie umowy, Partnerzy zidentyfikowali i potwierdzili konieczność wdrożenia innowacyjnych podejść do kształtowania kontaktów biznesowych pomiędzy Chinami a Europą nadbałtycką. Elementem innowacyjnym projektu współpracy ponadnarodowej jest wdrożenie nowego podejścia do nawiązywania kontaktów poprzez sektor publiczny, nie ograniczając się do poziomu prywatnego.Słuszność założeń potwierdził szereg spotkań i rozmów odbytych w gronie partnerów oraz wizyta przygotowawcza połączona ze szkoleniem kulturowym by zrozumieć chińską kulturę biznesu i scenariusze opracowane we współpracy z Chinami w celu rozpoczęcia pracy nad Bałtyckim Szlakiem Jedwabnym.

facebook