Dodana: 27 wrzesień 2017 23:59

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 10:28

IV WKG: Musimy krzyczeć o polityce spójności - debata o funduszach europejskich i finansowaniu inwestycji

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Nikolas Brookes, dyrektor do spraw polityki regionalnej, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR), Przemysław Cieszyński, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Marek Szczepanik, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Wojciech Malinowski, przedstawiciel województwa podkarpackiego, Wallis Goelen Vanderbrock, kierownik działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Moderator spotkania - Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL i PortalSamorządowy.pl

Ilustracja do artykułu IMG_6821.JPG

Na początku dyskusji prowadzący oddał głos Wolfgangowi Munchowi, który przedstawił krótką prezentację, dotyczącą funduszy europejskich dla Polski Wschodniej.
- Polska Wschodnia zrobiła olbrzymi skok do przodu w ciągu ostatnich lat. My jako Komisja Europejska chcemy, by ten region był regionem dobrobytu, by stworzył przyszłość świetlaną dla swoich mieszkańców - podkreślił Wolfgang Munch po podaniu liczb i faktów.

Wspomniał również o pilotażowym projekcie, realizowanym w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, o którym piszemy tu: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/jak-pobudzic-rozwoj-gospodarczy-spotkanie-z-przedstawicielami-komisji-europejskiej.html

Jak wygląda wykorzystywanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce powiedziała zebranym dyrektor Vanderbrock.
- Mamy dość dobre wyniki wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w trzech czynnikach - stopnia składania wniosków, kontraktacji i płynności - wszystko przebiega dobrze - zaznaczyła na początku dyrektor Wallis Vanderbrock - jednakże pod kątem Europy Społecznej wiele zmian nastąpiło w ostatnim czasie. Polska jest pełnoprawnym członkiem debaty w sprawach EFS, zgłasza propozycje, niektóre z nich zostały przyjete, inne są rozważane.

Wallis Vanderbrock przypomniała, że wszyscy czekamy na dokument dotyczący Europejskich Finansów Publicznych.
- 17 państw zadeklarowało, że chcą pogłębiać prace nad Europą Społeczną. Ważne, by wspierać wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną - dodała dyrektor Vanderbrock.

Nowa koncepcja po roku 2020, nad którą sie obecnie debatuje, jest określana jako Filar Praw Socjalnych, inteligentne inwestowanie społeczne.

Swoimi niepokojami po Brexicie podzielił się z zebranymi Nikolas Brookes (jak sam siebie określił pół Anglik):
- Wiemy już, że konsekwencje będą poważne. Jak bardzo powinniśmy się skupiać na polityce spójności w kontekscie tych zmian? Czy polityka spójności będzie dalej finansowała infrastrukturę - myślę, że warto o to zapytać.

- Jestem przekonana, że będziemy musieli korzystać z polityki spójności na rzecz wdrażania reform strukturalnych - odpowiadała Wallis Vanderbrock. - Musimy krzyczeć o polityce spójności!

- Nie żyjemy w normalnych czasach - dodał Wolfgang Munch - widzimy potrzebę, by naprawiać Europę, by wszyscy byli znowu razem. Trzeba zastanowić się nad powodami bycia razem.

Rozmówcy zgodzili się, że inwestycje w infrastrukturę w regionach Polski Wschodniej są ciągle ważne, ciągle konieczne (przykład inwestycji drogowych na trasie z Warszawy do Białegostoku). Jednakże, jeśli skupimy się na drogach lokalnych, co wówczas z budżetem na badania, wszak polityka spójności najbardziej inwestuje w naukę.

- Potrzebne są programy, które nadal będą wyrównywać różnice pomiędzy regionami Europy. Najważniejsze dla nas, by ta polityka była kontynuowana w zakresie inwestycji i w inwestycjach w kapitał społeczny - dodał Jerzy Leszczyński.
Przedstawiciele województw Polski Wschodniej byli zgodni - trudno sobie wyobrazić, by polityka spójności była ograniczona i zapomnano by o regionach peryferyjnych. Zapóźnienia należy wyrównywać.

- Mamy wiele rzeczy, które musimy rozważyć - podsumował Wolfgang Munch.

(at)

Poniżej relacja z debaty

(at)

facebook