Fundusze Europejskie

 • Konsultacje dotyczące funduszy europejskich w Mobilnym Punkcie Informacyjnym w Grajewie

  Miniaturka artykułu
  2015-04-16 10:27:45

  W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łomży odwiedzą miejscowość Grajewo w celu bezpośredniego dotarcia z informacją o funduszach europejskich do ich mieszkańców.

 • Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2015-04-15 09:08:01

  Z funduszy europejskich region otrzyma na rozwój ponad 5 miliardów złotych.

 • Odnawialne źródła energii - nowe rozwiązania

  Miniaturka artykułu
  2015-03-18 11:17:43

  - Odnawialne źródła energii i energia w ogóle, stają się coraz ważniejszym elementem gospodarki. W naszym przypadku będzie to miało szczególne znaczenie – województwo podlaskie jest ubogie w energię. Importujemy energię z zewnątrz, sami produkując niewiele. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, odnawialne źródła energii byłyby bardzo dobrym uzupełnieniem, jeżeli chodzi o nasze zasoby energetyczne - tak Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, podkreślał ważkość odnawialnych źródeł energii w naszym regionie

 • Rolnictwo i Środowisko - Wrota Podlasia

  2015-03-13 15:01:49

 • Dotacje na projekty szpitali

  2015-02-24 14:28:36

  Ponad 4 mln złotych dotacji otrzyma wojewódzki szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na zakup sprzętu  i wyposażenia do Oddziału Antestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Udarowego.

 • Konkurs fotograficzny "PROW 2007-2013 w Twojej fotografii" rozstrzygnięty

  Miniaturka artykułu
  2015-02-24 11:39:34

  Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii nawiązującej do wybranego projektu zrealizowanego w ramach Programu PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Celem konkursu było propagowanie przemian zachodzących na terenach obszarów wiejskich w związku z zaangażowaniem środków UE.

 • Wiceminister Iwona Wendel w Kiermusach o nowej perspektywie finansowej

  Miniaturka artykułu
  2015-02-24 07:54:12

  Wiceminister Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 19 lutego 2015r. odwiedziła Kiermusy w województwie podlaskim, gdzie spotkała się ze skarbnikami urzędów marszałkowskich z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli także Wicemarszałek województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marian Szamatowicz i oczywiście Skarbnik Województwa Podlaskiego Henryk Gryko.

 • Komisja Europejska mówi TAK

  Miniaturka artykułu
  2015-02-19 07:20:39

  Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Tym samym zakończyły się wielomiesięczne negocjacje z Brukselą. Jednak przyszli beneficjenci muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bowiem zanim zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, muszą jeszcze powstać pewne dokumenty, jak np.: szczegółowy opis priorytetów czy kryteria wyboru projektów.

 • Rośnie rola partnerów społecznych

  Miniaturka artykułu
  2015-02-18 14:11:26

  Organizacje gospodarcze i społeczne chcą mieć większy wpływ na wydatkowanie funduszy unijnych. W przypadku województwa podlaskiego dotychczasowa współpraca między nimi a administracją samorządową  oceniana jest bardzo wysoko.

 • Ogniwa fotowoltaiczne dla suwalskiego szpitala

  Miniaturka artykułu
  2015-02-17 14:23:33

  Zarząd Województwa Podlaskiego spotkał się we wtorek (17.02.2015 r.) z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydrygiera w Suwałkach w związku z możliwością podpisania przez szpital umowy o dotacje z RPO WP 2007-2013 na projekt z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

facebook