Fundusze Europejskie

 • Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

  Miniaturka artykułu
  2015-01-16 11:12:06

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”.

 • Łomża walczy o unijne dofinansowanie na drogi w mieście

  Miniaturka artykułu
  2015-01-13 08:07:15

  Największą inwestycją drogową, planowaną do realizacji w Łomży w 2015 roku, jest czwarty etap usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży. Dlatego o szansach uzyskania dofinansowania unijnego na jej realizację i ewentualnej jego wysokości, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i jego zastępca Andrzej Garlicki rozmawiali z Danielem Górskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów kluczowych województwa podlaskiego.

 • Praca, wzrost gospodarczy, inwestycje w regionach i miastach Europy

  Miniaturka artykułu
  2015-01-07 09:27:34

  19 stycznia 2015 r. w budynku Komitetu Regionów odbędzie się Briefing „Praca, wzrost gospodarczy, inwestycje w regionach i miastach Europy”, podczas którego głos zabierze Lena Andersson Pench, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. regionalnej i polityki miejskiej Komisji Europejskiej oraz Piotr Pniak Jørgensen, Dyrektor w Dyrekcji Generalnj ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej

 • Narty na Dojlidach współfinansowane ze środków UE

  Miniaturka artykułu
  2015-01-03 12:36:32

  2 stycznia 2014 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił na Dojlidach wypożyczalnię nart biegowych. Do dyspozycji białostoczan i turystów będzie ok. 500 metrów ścieżek narciarskich na plaży nad zalewem

 • Ruszyło FIO

  Miniaturka artykułu
  2014-12-28 08:59:44

  Do 19 stycznia, do godz.16:15 można składać wnioski o dotację w konkursie Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednym z trzech priorytetów: Aktywne społeczeństwo; Aktywni obywatele i Silne organizacje pozarządowe. Dotacje wynoszą od 10 do 750 tys. zł.

 • Sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

  2014-12-26 09:06:06

  Sieć Punktów Informacyjnych w województwie podlaskim działa w ramach projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 • Rusza konkurs RegioStars 2015

  Miniaturka artykułu
  2014-12-25 11:42:15

  W grudniu rozpoczął się konkurs RegioStars 2015 organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

 • Podsumowanie projektu aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Miniaturka artykułu
  2014-12-23 09:40:13

  40 osób z gminy Dąbrowa Białostocka wzięło udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych, których celem było m.in. zwiększenie motywacji do aktywnego działania zdolności komunikacyjnych, kwalifikacji zawodowych i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

 • Spotkanie informacyjne "Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego" w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2014-12-22 09:19:08

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”

 • „Kontrola projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" – spotkanie informacyjne w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2014-12-19 10:09:39

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Kontrola projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, sala 318 B, III piętro.

facebook