Fundusze Europejskie

 • Wnioski na projekty transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

  Miniaturka artykułu
  2015-01-22 12:04:34

  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii niniejszym ogłasza jedno zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2014 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020.

 • Wykorzystać potencjał regionu

  2015-01-21 14:26:16

  O tym, jak to zrobić dyskutowali m.in. przedsiębiorcy i samorządowcy podczas pierwszego z cyklu spotkań poświęconych Programowi rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+.

 • Porozumienie w sprawie realizacji POWER

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 13:14:30

  W dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora WUP, działając na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego zawarł z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju „Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

 • Fundusze na rekultywację składowisk odpadów w dziewięciu gminach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-16 12:16:33

  16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn.  ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

 • Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

  Miniaturka artykułu
  2015-01-16 11:12:06

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”.

 • Łomża walczy o unijne dofinansowanie na drogi w mieście

  Miniaturka artykułu
  2015-01-13 08:07:15

  Największą inwestycją drogową, planowaną do realizacji w Łomży w 2015 roku, jest czwarty etap usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży. Dlatego o szansach uzyskania dofinansowania unijnego na jej realizację i ewentualnej jego wysokości, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i jego zastępca Andrzej Garlicki rozmawiali z Danielem Górskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów kluczowych województwa podlaskiego.

 • Praca, wzrost gospodarczy, inwestycje w regionach i miastach Europy

  Miniaturka artykułu
  2015-01-07 09:27:34

  19 stycznia 2015 r. w budynku Komitetu Regionów odbędzie się Briefing „Praca, wzrost gospodarczy, inwestycje w regionach i miastach Europy”, podczas którego głos zabierze Lena Andersson Pench, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. regionalnej i polityki miejskiej Komisji Europejskiej oraz Piotr Pniak Jørgensen, Dyrektor w Dyrekcji Generalnj ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej

 • Narty na Dojlidach współfinansowane ze środków UE

  Miniaturka artykułu
  2015-01-03 12:36:32

  2 stycznia 2014 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił na Dojlidach wypożyczalnię nart biegowych. Do dyspozycji białostoczan i turystów będzie ok. 500 metrów ścieżek narciarskich na plaży nad zalewem

 • Ruszyło FIO

  Miniaturka artykułu
  2014-12-28 08:59:44

  Do 19 stycznia, do godz.16:15 można składać wnioski o dotację w konkursie Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednym z trzech priorytetów: Aktywne społeczeństwo; Aktywni obywatele i Silne organizacje pozarządowe. Dotacje wynoszą od 10 do 750 tys. zł.

 • Sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

  2014-12-26 09:06:06

  Sieć Punktów Informacyjnych w województwie podlaskim działa w ramach projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

facebook