Fundusze Europejskie

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich po raz drugi

  Miniaturka artykułu
  2015-01-30 12:53:26

  Beneficjenci  programów operacyjnych, dofinansowywanych z funduszy europejskich, będą mieli możliwość zaprezentowania mieszkańcom regionu rezultatów swoich projektów.
  Warto pokazać, ile zyskał nasz region dzięki obecności w Unii Europejskiej. To świetna okazja do wypromowania realizowanych inwestycji i przedsięwzięć. Wystarczy zaprosić do siebie!

 • O programie rozwoju inteligentnych specjalizacji w Łomży

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 10:42:21

  Jak wzmacniać i rozwijać firmy, wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu – o tym m. in. rozmawiali uczestnicy spotkania w Łomży, które odbyło się w czwartek, 22 stycznia.

 • Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 07:25:30

  Kolejny krok w kierunku realizacji planu inwestycyjnego o wartości 315 mld euro. Komisja Europejska przedstawiła właśnie wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Powstanie on w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem funduszu będzie wspieranie inwestycji m.in. w sieci szerokopasmowe i energetyczne oraz w firmy zatrudniające do trzech tysięcy pracowników.

 • W Suwałkach o inteligentnych specjalizacjach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-22 13:29:26

  Czym są inteligentne specjalizacje i jak mądrze wykorzystać unijne fundusze w nowej perspektywie finansowej – o tym debatowali w środę (22 stycznia) w Suwałkach podlascy przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

 • Wnioski na projekty transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

  Miniaturka artykułu
  2015-01-22 12:04:34

  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii niniejszym ogłasza jedno zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2014 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020.

 • Wykorzystać potencjał regionu

  2015-01-21 14:26:16

  O tym, jak to zrobić dyskutowali m.in. przedsiębiorcy i samorządowcy podczas pierwszego z cyklu spotkań poświęconych Programowi rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+.

 • Porozumienie w sprawie realizacji POWER

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 13:14:30

  W dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora WUP, działając na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego zawarł z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju „Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

 • Fundusze na rekultywację składowisk odpadów w dziewięciu gminach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-16 12:16:33

  16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn.  ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

 • Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

  Miniaturka artykułu
  2015-01-16 11:12:06

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”.

 • Łomża walczy o unijne dofinansowanie na drogi w mieście

  Miniaturka artykułu
  2015-01-13 08:07:15

  Największą inwestycją drogową, planowaną do realizacji w Łomży w 2015 roku, jest czwarty etap usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży. Dlatego o szansach uzyskania dofinansowania unijnego na jej realizację i ewentualnej jego wysokości, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i jego zastępca Andrzej Garlicki rozmawiali z Danielem Górskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów kluczowych województwa podlaskiego.

facebook