Fundusze Europejskie

 • Jak pobudzić rozwój gospodarczy - spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

  Miniaturka artykułu
  2017-09-26 19:25:04

  O pilotażowym projekcie, realizowanym w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, opowiedział w Białymstoku Wofgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej. Zachęcał do korzystania z wypracowanych rozwiązań.

 • Forum Podlaskiej Sieci LGD : Rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania

  Miniaturka artykułu
  2017-09-20 15:16:45

  Zmiany w ustawie o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność i ustawie wdrożeniowej, ich wpływ na procedury Lokalnych Grup Działania, rewitalizacja, finansowanie a także zasady wypełniania dokumentacji – to tylko niektóre z tematów trwającego w Pilikach ( gm. Bielsk Podlaski ) dwudniowego (20-21.09) Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Jest to cykliczne spotkanie organizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z inicjatywy i na rzecz LGD.

 • Wicemarszałek Maciej Żywno z wizytą u beneficjenta RPO

  Miniaturka artykułu
  2017-09-19 10:16:43

  W poniedziałek (18 września) przedstawiciele urzędu marszałkowskiego odwiedzili siedzibę firmy AC SA, która realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wicemarszałek Maciej Żywno, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw Emilia Malinowska i pracownicy Centrum Obsługi Inwestora spotkali się z prezes zarządu AC SA, Katarzyną Rutkowską.

 • Ważne zmiany dotyczące konkursów RPOWP

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 10:15:28

  2 września weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej (czyli ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), określającej najważniejsze zasady wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

 • Zielone światło dla rewitalizacji w Suwałkach

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 08:21:48

  To pierwszy samorząd, którego program rewitalizacji został zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem. Zatwierdzone programy są podstawą do ubiegania się o wsparcie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 23 mln euro (działanie 8.5).

 • Rozliczanie projektu w ramach RPO. Dżungla przepisów nam nie straszna!

  Miniaturka artykułu
  2017-09-13 14:14:14

  Wnioski o płatność są podstawą do rozliczania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Trzeba je wypełnić i wysłać, aby otrzymać pieniądze. A robimy to za pośrednictwem aplikacji SL2014. Szybko i wygodnie.

 • Rozwijamy Pasje. Rusza projekt wsparcia pasji i rozwoju białostockich uczniów

  Miniaturka artykułu
  2017-09-12 13:25:39

  Rusza unijny projekt „Rozwijamy Pasje”, który przez dwa lata będzie realizowany w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Jego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i poprawa warunków nauczania w placówce.

 • Siedem nowych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Miniaturka artykułu
  2017-09-06 11:39:25

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • 30 milionów zł na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego (VIDEO)

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 09:15:00

  Program dofinansowania szkoleń zawodowych, nauki języków obcych i studiów podyplomowych dla mieszkańców regionu zainaugurowały w czwartek (31.08) w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach władze miasta i partnerzy przedsięwzięcia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen partnera projektu, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, reprezentanci powiatów, które biorą udział w przedsięwzięciu, pracodawcy i przedstawiciele szkół.

 • Zmień klimat na EKO w swojej firmie

  Miniaturka artykułu
  2017-08-30 15:04:00

  Skorzystaj z dofinansowania na wdrażanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Do 29 września można składać wnioski.

facebook