Fundusze Europejskie

 • 25. posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen

  Miniaturka artykułu
  2017-08-22 10:28:06

  W poniedziałek (21.08) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się 25 posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego delegaci podsumowali działania zrealizowane przez poszczególne strony krajowe Euroregionu i podjęli decyzję o przygotowaniu szczegółowego planu wspólnych działań na lata 2018-2020. W spotkaniu wziął także udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

 • Pieniądze na na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w gminach

  Miniaturka artykułu
  2017-08-17 09:16:22

  Zarząd Województwa zaakceptował w środę, 16 sierpnia listę kolejnych gmin, które otrzymają pieniądze na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Łączna kwota przyznana na to zadanie to blisko 600 tys. zł.

 • Dotacja z RPO na prototypowy, zeroenergetyczny budynek wielorodzinny

  Miniaturka artykułu
  2017-08-10 15:26:59

  Wicemarszałkowie województwa Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno i przedstawiciele firmy Unibep SA podpisali dziś, 10 sierpnia w Bielsku Podlaskim umowę na realizację projektu badawczo-rozwojowego, dzięki któremu powstanie prototypowy, samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny.

 • 18 mln zł na aktywizację społeczną i zawodową w województwie

  Miniaturka artykułu
  2017-08-09 13:25:51

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał we wtorek, 8 sierpnia dofinasowanie na aktywną integrację, czyli na wsparcie osób w trudnej sytuacji w powrocie do aktywności i samodzielności. Poinformowali o tym na dzisiejszej, 9 sierpnia konferencji prasowej wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno oraz wicedyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Małgorzata Kukor-Kołodko.

 • Program Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza wszystkich do uczestnictwa w Karpaty Fest

  Miniaturka artykułu
  2017-08-09 11:10:20

  To wydarzenie promocyjne Programu w ramach Europejskiego Dnia Współpracy, które odbędzie się w zamku „Palanok” (Mukaczewo, obwód zakarpacki) w dniach 15-16 września 2017 roku. Celem tego festiwalu jest promocja dziedzictwa kulturowego regionów przygranicznych. Będzie można podziwiać lokalne zespoły taneczne, wokalne i teatralne a także artystów i rzemieślników z trzech krajów. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze wnioski z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz nowe możliwości w ramach nowego Programu.

 • Program Polska-Rosja - Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

  Miniaturka artykułu
  2017-08-07 13:01:56

  Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca został przetłumaczony na język polski oraz język rosyjski. Dokumenty te zostały zamieszczone na stronie Programu odpowiednio w wersji polskiej oraz rosyjskiej, w zakładce nabór wniosków – dokumenty. Należy jednak pamiętać, że wersją obowiązującą jest wersja angielska i zawsze w przypadku jakichkolwiek rozbieżności i niedoskonałości tłumaczeniowych wersja angielska jest wiążąca.

 • Biebrzańskie gminy będą korzystać z energii odnawialnej

  Miniaturka artykułu
  2017-07-31 15:20:30

  Na posiedzeniu, 25 lipca br. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził dofinansowanie pięciu projektów z gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. To Grajewo, Bargłów Kościelny, Wąsosz, Rajgród i Radziłów. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pozwoli samorządom zrealizować inwestycje polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących energię słoneczną.

 • Parafie z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska z dofinansowaniem na remont zabytkowych kościołów i cerkwi

  Miniaturka artykułu
  2017-07-31 13:57:16

  Cztery parafie z obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska podpisały z Zarządem Województwa Podlaskiego umowy na remont zabytkowych kościołów i cerkwi. Dziś, 31 lipca wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski wręczyli w Supraślu beneficjentom pamiątkowe tabliczki.

 • Program grantowy UE "Europa dla obywateli" dla samorządów i organizacji pozarządowych - spotkanie informacyjne w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2017-07-26 09:11:34

  Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 27 lipca w Białymstoku

 • Obserwatoria przyrody na wakacje. Projekt LGD Puszcza Knyszyńska z Ukrainą gotowy

  Miniaturka artykułu
  2017-07-22 13:01:58

  Dlaczego Podlaskie położone blisko centrum Polski, tuż przy trasach tranzytowych wschód – zachód i północ – południe ma tak słabo wykorzystany potencjał turystyczny przy tak wspaniałych warunkach naturalnych? Dlaczego w PKB województwa podlaskiego turystyka to mniej niż 5 procent?

facebook