Dodana: 5 maj 2018 20:36

Zmodyfikowana: 5 maj 2018 20:36

Drugi nabór wniosków (mikroprojekty) w Programie Polska-Białoruś-Ukraina

Wspólny Sekretariat Programu informuje, że już w sierpniu 2018 roku ruszy drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie to nabór na mikroprojekty, czyli projekty o charakterze miękkim m.in. wydarzenia kulturowe, artystyczne, sportowe, edukacyjne, promujące historię i dziedzictwo naturalne – wydarzenia wspierające współpracę przygraniczną.

Ilustracja do artykułu logo programu polska-litwa-bialorus.jpg

Drugi nabór będzie otwarty wyłącznie w ramach dwóch priorytetów celu tematycznego Dziedzictwo:

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii,

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Przewidziana alokacja wyniesie 5,2 miliona EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 000 do 60 000 EUR.

W przeciwieństwie do pierwszego naboru wniosków, w tym naborze projekty składane będą w ramach procedury jednostopniowej. Beneficjenci wiodący będą składali uproszczone wnioski aplikacyjne, które podlegać będą ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Przez cały czas trwania naboru, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu ich wniosków aplikacyjnych poprzez:

- stronę programową,

- szkolenia – IX 2018,

- konsultacje,

- Forum Poszukiwania Partnerów – 26-27 VI 2018 (Brześć) oraz 25-26 VII 2018 (województwo podkarpackie),

- konferencje naukowe – VII 2018.

Więcej informacji na stronie

facebook