Dodana: 18 grudzień 2018 15:35

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2018 15:35

Dotacje na odnawialne źródła energii, edukację zawodową oraz pomoc w powrocie do pracy

We wtorek, 18 grudnia zostało podpisanych 7 umów na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość to 7,5 mln zł, dofinansowanie stanowi 4,56 mln zł. Beneficjentami są firmy, samorząd, Lokalna Grupa Działania oraz organizacja pozarządowa.

Ilustracja do artykułu owop.JPG

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski. Projekt: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Dotacja na wsparcie kosztów bieżących umożliwi sprawne funkcjonowanie biura LGD - Kanał Augustowski i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz systematyczne szkolenia dla pracowników. To z kolei przełoży się na sprawne udzielanie porad dla  wnioskodawców z rejonu LGD. Wartość projektu: 220,4 tys. zł, dofinansowanie: 209,2 tys. zł.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt: ZaPAL światełko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola

Projekt skierowany jest do 30 osób z gminy Suchowola, będących w trudnej sytuacji życiowej. Skorzystają m.in. z terapii uzależnień, wsparcia psychologa, wezmą udział w kursach i stażach zawodowych. Celem jest wzrost ich aktywności społecznej i zawodowej. Wartość projektu: 292 tys. zł, dofinansowanie: 276 tys. zł.

InterCamp Andrzej Gerłowski. Projekt: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej

Inwestycja polega na uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,99 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowana energia w 75 proc. będzie przeznaczona na własne potrzeby, reszta zostanie sprzedana. Wartość projektu: 211,2 tys. zł, dofinansowanie: 146 tys. zł.

Auto Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Projekt: Wykorzystanie na potrzeby własne energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł Salonu i Serwisu Toyota – Auto Park

Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 98,02 kW na dachu budynku przy ulicy Elewatorskiej 60 w Białymstoku. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną ze słonecznej na potrzeby własne firmy. Wartość projektu: 650,2 tys. zł, dofinansowanie: 342,9 tys. zł. 

Powiat Sokólski. Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim

Sokólski projekt zakłada unowocześnienie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce. Wyposażone zostaną pracownie kształcące uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik rolnik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Projekt ma na celu dopasowanie nauki zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wartość projektu: 2 mln zł, dofinansowanie: 1,7 mln zł.

Hal-Gen E. I E. Pacewicz H. P. I P. Zembrowscy Spółka Jawna. Projekt: Wykorzystanie walorów naturalnych uzdrowiska Supraśl w celu zapewnienia rehabilitacji uzdrowiskowej i dziennej opieki seniorów

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury sanatorium Knieja (mającego status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego) i dostosowanie jej do potrzeb osób starszych, aby zapewnić rehabilitację uzdrowiskową w ramach dziennego pobytu seniora. Budynek zostanie przebudowany, zostaną wydzielone gabinety, zamontowana winda, kupiony sprzęt rehabilitacyjny. Wartość projektu: 1,5 mln zł, dofinasowanie: 697,5 tys. zł.

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Projekt: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o. o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia

Inwestycja polega na kupnie przecinarki plazmowej CNC, co umożliwi zastosowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym, przyczyni się do niezwykle precyzyjnego wykonanych wyrobów gotowych oraz do zwiększenia zdolności produkcyjnej zakładu. Wartość projektu: 2,7 mln zł, dofinasowanie: 1,2 mln zł.

 

(bl)

facebook