Dodana: 23 sierpień 2017 14:34

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2017 14:34

Dotacje na informowanie o polityce spójności

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dotacje na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE. Termin upływa 16 października.

Ilustracja do artykułu komisja-europejska.jpg

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media), organizacje non-profit, uniwersytety i instytucje edukacyjne, ośrodki badań naukowych. Warunek: muszą być to podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE.

W konkursie chodzi o promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE,  zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE, upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów i roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE, a także zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Budżet tego konkursu wynosi 4 mln euro, a dotacja może pokryć maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej. 

Pliki do pobrania

facebook