Dodana: 21 maj 2018 10:06

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 10:06

Domu Kultury Litewskiej w Puńsku korzysta ze wsparcia Programu Interreg V-A Litwa-Polska

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku (Polska) oraz Centrum Kultury i Komunikacji w Alitusie (Litwa) zrealizowały projekt Nr LT-PL-1R-038 pn. „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Gdyby ręce mogły mówić…” częściowo finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V - A Litwa – Polska. Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu na pograniczu poprzez poprawę dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. Całkowita wartość projektu: 244 712,50 Euro, wsparcie z EFRR: 208 005,62 Euro. Czas realizacji projektu: od 2017.03.01 do 2018.04.30.

Ilustracja do artykułu IMG_0846.JPG

Myśl nad projektem zrodziła się u partnerów, którzy nie po raz pierwszy wspólnie podjęli się tworzenia wniosku, pieczy nad sprawną realizacją działań projektowych oraz przygotowywania dokładnych, przejrzystych rozliczeń i wspólnych sprawozdań. Z racji tego, że sukcesywna współpraca partnerska między tymi ośrodkami kultury trwa od wielu lat, realizacja tego projektu była również pomyślna. Projekt był skierowany głównie do osób w wieku starszym. Niepokojący był fakt wskazujący, że maleje liczba mieszkańców zarówno na Litwie jak i w  Polsce. Emigracja jest dużym problemem w Litwie, ale dotyka również małe miejscowości w Polsce.  Młodzi specjaliści wyjeżdżają pracować do innych krajów, osiedlają się w większych miastach, a osoby starsze, otrzymujące niskie płace, boją się jakichkolwiek zmian w swoim życiu, dlatego pozostają w rodzimych miastach. Z tego powodu, aż 22 % mieszkańców miasta Alitus oraz 20 % mieszkańców Puńska  to osoby w podeszłym wieku. Taka sytuacja stwarza duże zapotrzebowanie na usługi socjalne, kulturalne oraz intensywnej opieki zdrowotnej. Partnerzy wdrażając projekt „Gdyby ręce mogły mówić…” dążyli do poprawy dostępu szczególnie w sferze świadczeń kulturalnych i socjalnych.

 

W ramach projektu zostało zorganizowanych 7 warsztatów rękodzielniczych dla 120 osób: 3 z nich odbyły się w Puńsku i 4 w Alitusie. Uczestnicy, których wiek sięga 50+, uczyli się wiązania figur z siana, tkania krajek na tabliczkach, sztuki dekupażu, robienia plecionek z wikliny, robótek na szydełku ze sznurka, rzeźby w drewnie, malowania akwarelą. Różna tematyka warsztatów została dopasowana do osób o zróżnicowanych potrzebach i zainteresowaniach. Po zakończeniu szkoleń, w grudniu 2017 r. partnerzy zorganizowali wystawy z wykonanych prac poprzedzone występami zespołów artystycznych.

W styczniu 2018 r. po stronie polskiej zorganizowano ostatnie Warsztaty Strategiczne, w których uczestniczyło 16 osób (po 8 z każdej ze stron) – pośród których byli przedstawiciele z sześciu organizacji pozarządowych (3 polskich i 3 litewskich), m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Caritasu, Stowarzyszenia Niepełnosprawnych miasta Alytus, Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Chorych Na Raka. Na warsztatach pracowano nad powołaniem i zaprogramowaniem działalności Grupy ds. Transgranicznej Polityki Senioralnej.  Jej zadaniem było wypracować konkretne rozwiązania dotyczące wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy, a także określenie głównych priorytetów i przyszłych działań opartych na partnerstwie, w zakresie wzmocnienia polityki starzenia się na pograniczu polsko-litewskim.

 

Dzięki realizacji projektu Dom Kultury Litewskiej w Puńsku nabył nowe wyposażenie techniczne, które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb kulturalnych nie tylko osób starszych ale całego społeczeństwa. Zakupiono między innymi: konsoletę cyfrową ze stageboxem i okablowaniem, mikrofony pojemnościowe, ekran projekcyjny, projektor do wyświetlania prezentacji oraz komputer przenośny z pakietem do obróbki grafiki. Ponadto Dom Kultury Litewskiej wykonał dodatkowe oświetlenie galerii wystawowej, w której z powodzeniem są eksponowane już kolejne wystawy, a wszystkie je łączy je jedno hasło – „gdyby ręce mogły mówić…”

 

Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej to dla mieszkańców małych miejscowości wielka szansa do zaistnienia, do pozytywnego nastawienia, do wszelkiego działania, do wzbudzenia chęci do życia.

 

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku   http://www.punsk-kultura.pl/?page_id=1228

 

 

 

facebook