Dodana: 17 styczeń 2019 13:34

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2019 13:55

Diagnoza strategiczna województwa

W czwartek, 17 stycznia, odbyło się posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego pod przewodnictwem Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego. Członkowie Forum zapoznali się z diagnozą strategiczną województwa podlaskiego, przygotowaną na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Ilustracja do artykułu Podlaskie Forum Terytorialne (10).JPG

Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu, jego działanie wynika z zapisów Strategii. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Przewodniczy mu Marszałek Województwa Podlaskiego.

Cztery obszary

Diagnoza strategiczna opracowana została w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Podzielona została na cztery obszary. W jednym z nich omówione jest położenie strategiczne regionu, w kolejnych: zasoby ludzkie, konkurencyjność gospodarki i regionalne bieguny wzrostu.

Stanowi punkt odniesienia do aktualizowanej w tym roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. To kluczowy dokument strategiczny dla naszego regionu. Zostaną w nim wskazane cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa i podniosą jakość życia. Prace nad nim zakończą się jeszcze w tym roku. Kiedy projekt będzie gotowy, mieszkańcy województwa zostaną zaproszeni na konsultacje społeczne SRWP.

Długa dyskusja

Diagnoza wywołała długą i gorącą dyskusję wśród licznie zgromadzonych uczestników spotkania.  Członkowie PFT zgłosili wiele uwag i sugestii. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się również eksperci: prof. Jacek Szlachta, prof. Wojciech Dziemianowicz i prof. Bogusław Plawgo, którzy pracowali zarówno przy aktualizacji obecnie obowiązującej SRWP, jak i tej, którą województwo przygotuje w tym roku.

(blm)

facebook