Dodana: 25 luty 2019 13:14

Zmodyfikowana: 25 luty 2019 15:41

Diagnoza obszarów wiejskich. Recepta w Strategii

Przedstawiciele Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego spotkali się w poniedziałek (25 lutego br. ) w urzędzie marszałkowskim z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa i dyrekcją Departamentu Rozwoju Regionalnego. Tematem była konieczność zdiagnozowania i zaakcentowania najważniejszych potrzeb podlaskich gmin w aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Spotkanie Marszałka z Zarządem Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego-01.jpg

Jak wynika z aktualizowanej właśnie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, dwa obszary wymagają szczególnej interwencji na poziomie kraju i regionów:

- obszary zagrożone trwałą marginalizacją: małe miasta do 20 tys. mieszkańców oraz obszary wiejskie -  54 w naszym województwie;

-  miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Spotkanie z przedstawicielami siedmiu takich podlaskich miast miało miejsce 11 lutego.

W poniedziałek przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego diagnozowali problemy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, omawiali potencjały i perspektywy rozwojowe obszarów wiejskich.

- Spotykając się z Wami,  prowadzimy już po części nasze konsultacje społeczne z konkretnymi środowiskami, które uznajemy za istotne dla zrównoważonego rozwoju regionu – mówił podczas spotkania Artur Kosicki, marszałek województwa. –To ważne, by przy aktualizowaniu tak ważnych dokumentów dla przyszłości, jakim jest strategia, rozmawiać  z pionu samorządu. Zrównoważony rozwój inaczej wygląda z perspektywy rządu, inaczej z samorządu, także gminnego. Chcemy poznać Wasze najważniejsze potrzeby, by móc zacząć działać.

- Jesteśmy reprezentantami wszystkich podlaskich gmin, pełnej różnorodności naszego województwa; mamy wieloletnie doświadczenie w samorządzie, dokładnie znamy potrzeby naszych mieszkańców - mówił przewodniczący związku Grzegorz Jakuć. -  Nie ma co ukrywać, że to tej pory z wielu działań Regionalnego Programu Operacyjnego gminy wiejskie były wykluczone. Cieszę się, że jest szansa, by w przyszłej perspektywie to zmienić.

  Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, wyjaśniła, jakie wskaźniki w KSRR zdecydowały o wskazaniu 54 obszarów z województwa podlaskiego jako zagrożonych trwałą marginalizacją. To m.in. udział ludności w wieku poprodukcyjnym, saldo wymeldowań i zameldowań na pobyt stały, udział mieszkańców z wykształceniem wyższym, liczba korzystających z pomocy społecznej, PKB na mieszkańca, liczba bezrobotnych czy wysokość dochodów własnych gmin.

 Wypracowane rozwiązania znajdą się w projekcie aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, której szerokie konsultacje społeczne zaplanowane są jeszcze w tym roku.

- Deklarujemy, że jeszcze w marcu przygotujemy stanowisko naszego związku. Będzie to kilka najważniejszych zagadnień, które dotyczą wszystkich gmin i na które powinny się znaleźć fundusze w przyszłym programie regionalnym – zapowiedział przewodniczący Jakuć.

blm, art

 

Pliki do pobrania

facebook