Dodana: 26 czerwiec 2017 12:58

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2017 15:16

Caritas pomoże ludziom w trudnej sytuacji wrócić na rynek pracy

Otrzymała na takie działania 643,5 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki nim przeprowadzi warsztaty zawodowe, a także psychologiczne. Blisko 60 osób zyska szansę na zalezienie pracy.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

W poniedziałek (26 czerwca) uroczyście zostały zainaugurowane te projekty. Wicemarszałkowie Zarządu Województwa Podlaskiego przekazali z tej okazji pamiątkowe tabliczki. – To są projekty bardzo ważne społecznie. Tak samo ważne, jak inwestycje infrastrukturalne, jak wsparcie przedsiębiorców, czy rozwój innowacji. Skupiają się na pomocy człowiekowi – na reintegracji społecznej, aktywizacji zawodowej – mówiła wicemarszałek Anna Naszkiewicz.

Tego samego zdania był wicemarszałek Maciej Żywno: –  Bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć organizacje, takie jak Caritas, które chcą i umieją pomagać ludziom, bardzo tej pomocy potrzebującym. Dzięki dotacjom z RPO mogą działać jeszcze skuteczniej – powiedział.

Zagubieni w tym świecie

Caritas Archidiecezji Białostockiej wzięła udział naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oba wnioski, jakie złożyła, zostały pozytywnie ocenione i - decyzją Zarządu Województwa - otrzymały dofinansowanie.

Zakładają ten sam cel, czyli podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób w trudnej sytuacji. Z tym, że jeden projekt skierowany jest do 28 mieszkańców gmin Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków, drugi – do 28 mieszkańców gmin Supraśl i Czarna Białostocka.  Potrzebujący mogą liczyć na wsparcie trenerów, doradców oraz udział w warsztatach zawodowych: budowlano-ogrodniczych, budowlano-porządkowych, rękodzielniczych oraz gastronomiczno-spożywczych. Wartość każdego z projektów to 372,6 tys. zł, dofinansowanie – 321,7 tys. zł.

– Czuję wdzięczność i radość – przyznał ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. – Możemy dzięki wsparciu z RPO nieść pomoc ludziom zagubionym w tym świecie, poturbowanym przez los, którzy „wypadli” z rynku pracy i sami do niego nie mogą wrócić. Są w trudnej sytuacji, borykają się z wieloma problemami osobistymi, rodzinnymi.

Pierwsi w kraju

Joanna Sokólska, dyrektor biura LGD Puszcza Knyszyńska wyraziła przy tej okazji uznanie dla samorządu województwa, że zdecydował się na wyodrębnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym oddzielnej osi, poświęconej RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Osi, która będzie wdrażana przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Mają to być różne przedsięwzięcia (wynikające z problemów i potrzeb społeczności), określone w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Na ten cel przeznaczonych jest łącznie 59 mln euro.

Tylko dwa województwa w kraju wprowadziły takie rozwiązanie, w tym właśnie województwo podlaskie. – I te umowy, które podpisaliśmy, są pierwszymi w kraju wyłonionymi podczas naborów ogłoszonych w ramach LGD z Europejskiego Funduszu Społecznego – zauważyła Joanna Sokólska.

facebook