Dodana: 7 październik 2017 13:11

Zmodyfikowana: 8 październik 2017 15:07

Bielsk i Łapy gotowe na rewitalizację

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził kolejne lokalne programy rewitalizacji. Dzięki temu Bielsk Podlaski i Łapy będą mogły ubiegać się o dotacje na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Szczegółowe analizy dotyczące m.in. problemów społecznych, gospodarczych czy przestrzennych przeprowadzone w ramach programów pozwoliły na wyznaczenie w tych miastach terenów, które zostaną objęte rewitalizacją. W Bielsku Podlaskim będzie to Śródmieście, POM oraz obszar ulic Żarniewicza i Dubiażyńskiej. Natomiast w przypadku Łap – tereny w centralnej części miasta.

W Bielsku Podlaskim, w ramach programu rewitalizacji zaplanowano szereg inwestycji. Wśród nich m.in. przebudowę układu komunikacyjnego w centrum miasta, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni wokół Bielskiego Domu Kultury, remont zespołu klasztornego karmelitów, rewitalizację osiedla przy ul. Żarniewicza i ul. Jana Pawła II, utworzenie centrum opiekuńczego czy działania związane ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Władze Bielska chcą też w mieście realizować różne przedsięwzięcia społeczne – skierowane do seniorów, kobiet i osób bezrobotnych.

Szacunkowa wartość projektów ujętych w programie rewitalizacji to 147,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść ponad 100 mln zł.

Z kolei w Łapach zaplanowano m.in. przebudowę dworca PKP, zagospodarowanie Placu Niepodległości, remont i przebudowę biblioteki publicznej, utworzenie szkoły muzycznej w zrewitalizowanym budynku przy ul. Głównej 8. Będą realizowane też przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, rozwijające kompetencje dzieci i młodzieży oraz aktywizujące osoby starsze i bezrobotne.

Koszt projektów to ponad 68 mln zł. Miasto planuje pozyskać prawie 46 mln zł z funduszy unijnych.

Lokalne programy rewitalizacji były szeroko konsultowane z mieszkańcami Bielska Podlaskiego i Łap. Środki na ich przygotowanie zostały przyznane w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Pomoc Techniczna.

fot.wikipedia

 

facebook