Dodana: 12 marzec 2019 12:06

Zmodyfikowana: 12 marzec 2019 12:30

90 milionów złotych na edukację z funduszy norweskich i EOG

Minister Jerzy Kwieciński i ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali pierwszą umowę programową w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG (lata 2014-2021) – w obszarze edukacji.

Ilustracja do artykułu podpisanie_I_umowy_EOG_3.jpg

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 tys. euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

Program będzie kontynuacją Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), wdrażanego przy wsparciu programów w ramach dwóch poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG.  

Jakie projekty otrzymają wsparcie?

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

  • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
  • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
  • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
  • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji planuje organizację w kwietniu br. wydarzenia otwierającego Program, podczas którego zaprezentowane  zostaną jego szczegółowe założenia.   

Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków może zostać ogłoszony w maju br.

Za: http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/90-milionow-zlotych-na-edukacje-z-funduszy-norweskich-i-eog-umowa-programowa-podpisana/ 

***

Zaproszenie na konferencję inauguracyjną informującą o zasadach ubiegania się o wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG  - EDUKACJA:

Już można się rejestrować na konferencję w Warszawie w dniu 5 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym MsMermaid w Warszawie, ul. Wioślarska 8.

Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji. Podczas konferencji zostaną przedstawione główne cele i założenia programu oraz zasady finansowania projektów. Paneliści poruszą istotne zagadnienia tematyczne towarzyszące projektom realizowanym w ramach programu.

 

https://www.frse.org.pl/konferencja-inauguracyjna-programu-edukacja/

 

facebook