Dodana: 4 lipiec 2017 09:59

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 10:07

50 milionów na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Rozpoczęliśmy właśnie przyjmowanie wniosków na budowę m.in. sieci ciepłowniczych, likwidację kotłowni w domach mieszkańców czy energooszczędne oświetlenie w gminach. To pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 5.4.1. Strategie niskoemisyjne w wyłączeniem BOF. Dla gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest bowiem przeznaczone specjalne Poddziałanie 5.4.2.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Nabór wniosków ruszył 3 lipca i potrwa do 29 września. Wnioski mogą składać samorządy i ich jednostki oraz podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach tego działania można zdobyć dofinansowanie m.in.

  • na budowę lub przebudowę sieci ciepłowniczej i chłodniczej,
  • na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidację kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem pieców węglowych) – wyłącznie w budynkach mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
  • instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym,
  • na projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego
  • oraz systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach i systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Warunek otrzymania wsparcia: takie inwestycje muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane.

– Celem tego poddziałania (5.4.1) jest zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, poprawa stanu środowiska, a w tym samym jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem ma być również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii. A do tego dochodzi również bardzo wymierna korzyść dla kieszeni mieszkańców: im większa efektywność wykorzystania energii, tym niższe rachunki – mówi Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. –  Serdecznie zachęcam podlaskie samorządy do wzięcia udziału w tym konkursie. Do rozdysponowania mamy 50 milionów złotych. Warto je wykorzystać, aby nam wszystkim lepiej i zdrowiej się żyło.

Więcej informacji TUTAJ  

facebook