Dodana: 15 kwiecień 2019 09:11

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2019 10:08

„Internacjonalizujemy Podlasie” – cykl warsztatów dla przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji oraz studentów

Zespół GoSmart BSR organizuje warsztaty pod hasłem "Internacjonalizujemy Podlasie". Ich jest upowszechnianie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń na temat internacjonalizacji, a także integracja różnych środowisk na rzecz jej rozwoju, szczególnie w kontekście rozwoju regionalnego.

Ilustracja do artykułu pixabay-rawpixel.jpg

Otwarte warsztaty będą prowadzone przez kluczowych przedstawicieli środowiska nauki – członków Advisory Board w Projekcie GoSmart – wspólnie z reprezentantami pozostałych podmiotów z poczwórnej helisy: przedstawicielami biznesu, instytucji otoczenia biznesu oraz sektora publicznego.

Przyjęta formuła warsztatów pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu internacjonalizacji z uwzględnieniem różnych perspektyw oraz ukazanie złożoności współczesnych problemów zarówno w skali mikro, jak i makro. Prezentowane podczas warsztatów zagadnienia oraz podejmowane dyskusje będą dotyczyły takich obszarów problemowych jak: rola przedstawicieli poczwórnej helisy w procesie internacjonalizacji; objaśnianie koncepcji inteligentnych specjalizacji; rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji; uwarunkowania, instrumenty wsparcia, czynniki ograniczające i ogólne rezultaty procesu internacjonalizacji w praktyce różnych podmiotów gospodarczych.

Warsztaty będą odbywały się cyklicznie, w okresie kwiecień–czerwiec 2019 r. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych i administracji oraz studentów na I Otwarty Warsztat, który odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 1415 w sali 18 KB na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Temat przewodni spotkania – „Rola uczelni w internacjonalizacji regionu” – przedstawią prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Przewodniczący Advisory Board oraz dr Bogdan Rogaski, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

 Projekt pn. „GoSmart BSR – Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej” jest realizowany w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2014–2020.

Pliki do pobrania

facebook