Dodana: 13 grudzień 2016 14:05

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2016 09:28

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia przyznał stypendia dla pięćdziesięciu uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Ilustracja do artykułu tablica 4.jpg

Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski i których osiągnięcia są z całą pewnością powodem do dumy, że w województwie podlaskim jest tak wielu zdolnych uczniów.

Dziękujemy Wam za trud i życzymy dalszych sukcesów w pracy i wspaniałych wyników w nauce.

Na podstawie § 2 Regulaminu udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce będącego załącznikiem do uchwały Nr XXVIII/258/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 3718), stypendia udzielane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Ogółem wpłynęło 695 wniosków, z czego 205 – ze szkół podstawowych, 322 – z gimnazjów i 168 – ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

67 osób spośród 695 nie spełniło wymagań formalnych.

1 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły, której członkowie, po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, rekomendowali Zarządowi Województwa Podlaskiego kandydatów z tytułem pięciokrotnego, czterokrotnego oraz trzykrotnego laureata konkursu wojewódzkiego (szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz laureatów olimpiad na szczeblu centralnym (szkoły ponadgimnazjalne). W przypadku tożsamych osiągnięć w olimpiadach na szczeblu centralnym, kryterium różnicującym była średnia ocen ze świadectwa szkolnego za rok szkolny 2015/2016.

W tegorocznym budżecie Województwa Podlaskiego zaplanowano stypendia dla 50. uczniów po 4 000 zł na osobę.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczystość wręczenia stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, która odbędzie się 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury – Kampus Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L).

Po uroczystej Gali wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do zwiedzania z przewodnikiem Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy (ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J).

WAŻNE!!!

Celem wypłaty stypendium, wszyscy stypendyści są proszeni o wypełnienie oświadczenia, znajdującego się w załączniku oraz przesłanie najpóźniej do 21 grudnia 2016 r. na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok 
ul. Wyszyńskiego 1
z dopiskiem: Urszula Wasyluk-Żukowska (stypendia)

Pliki do pobrania

facebook