Dodana: 2 styczeń 2017 11:23

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2017 11:23

Najlepsi z najlepszych wyróżnieni przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Pięćdziesięciu najlepszym uczniom podlaskich szkół Zarząd Województwa przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2015/2016. Każdy z nagrodzonych prymusów, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, otrzyma po 4 tys. zł. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 29 grudnia w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu 8.jpg

W Gali udział wzięli uhonorowani uczniowie wraz z opiekunami, a także m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, radna Województwa Podlaskiego i przewodnicząca Kapituły stypendialnej Dorota Kędra- Ptaszyńska, dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki UMWP Agnieszka Godlewska i rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.

To nie był łatwy wybór. O stypendium ubiegało się ogółem 695 uczniów, w tym 205 – ze szkół podstawowych, 322 – z gimnazjów i 168 – ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Kapituła ds. przyznania stypendiów wybrała pięćdziesięciu najwybitniejszych uczniów z tej prestiżowej grupy.

- To najlepsi z najlepszych. Finaliści i wielokrotni laureaci konkursów i olimpiad na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym – podkreśla dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP Agnieszka Godlewska – Warto dodać, że najniższa średnia ocen w grupie tych pięćdziesięciu uczniów to 5.0.

Jak podkreślał marszałek Bogdan Dyjuk, wśród uhonorowanych uczniów są osoby osiągające znakomite wyniki w bardzo różnych obszarach nauki - tak w przedmiotach humanistycznych jak i w ścisłych. Cieszę się, że w środowisku szkolnym znaleźli się nauczyciele, którzy potrafili wasz potencjał wykorzystać, mądrze ukierunkować i rozwijać – mówił Bogdan Dyjuk.

Przewodnicząca Kapituły ds. przyznania stypendiów, radna Województwa Dorota Kędra – Ptaszyńska w szczególny sposób dziękowała rodzicom młodych prymusów za ich wsparcie i poświęcenie.
- Jestem pewna, że dziś wasi rodzice są bardzo dumni i wzruszeni, a wasz sukces jest ich wielką radością, a także zasługą – gratulując młodzieży mówiła Dorota Kędra - Ptaszyńska. - Dlatego każdego dnia, kiedy idziecie do szkoły, kiedy jesteście na lekcjach, kiedy podejmujecie ważne życiowe decyzje, pamiętajcie, że to dzięki rodzicom jesteście właśnie takimi ludźmi, że osiągacie sukcesy także dzięki ich wsparciu.

Gala stypendialna odbyła się w Uniwersyteckim Centrum Kultury na kampusie UwB, i jak podkreślał marszałek Bogdan Dyjuk – nie bez przyczyny.
- Jako samorząd województwa podlaskiego chcemy wspierać naszą zdolną młodzież, i wskazywać możliwości rozwoju w oparciu o uczelnie z naszego regionu, w tym gospodarza dzisiejszego spotkania czyli Uniwersytet w Białymstoku.

Do studiowania na podlaskich uczelniach, a przede wszystkim na UwB zachęcał również rektor Uczelni prof. Robert Ciborowski. Podkreślał, że Uniwersytet w tej chwili dysponuje obiektami odpowiadającymi współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym. Zaproszeni na galę goście mogli przekonać się o tym sami – po części oficjalnej rektor UwB zaprosił wszystkich do zwiedzania kampusu.

To pierwsza edycja Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego. Jednak jak zapowiedział marszałek Bogdan Dyjuk, z całą pewnością nie ostatnia. Uzdolnieni uczniowie z wybitnymi osiągnięciami naukowymi będą mogli ubiegać się o stypendia za rok szkolny 2016/2017.

Regionalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego został opracowany z uwagi na potrzebę wsparcia stypendialnego uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zadaniem Programu jest m.in. promowanie poprzez stypendia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej.

Pliki do pobrania

facebook