Dodana: 25 styczeń 2016 10:05

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 09:59

Ogłoszenia

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze edukacji.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń konkursowych realizowanych w poszczególnych latach znajdują się po prawej stronie Menu.

Więcej informacji:

Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

facebook