Dodana: 25 lipiec 2018 12:37

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2018 13:53

Utworzenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Z dniem 1 września 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zostanie połączony z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy.jpg

Zespół będzie odtąd nosił nazwę Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Podlaskiego – Uchwała nr XLIX/458/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Organem prowadzącym Centrum będzie Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. Obszarem działania Centrum pozostanie teren województwa podlaskiego.

Siedzibą Centrum jest Łomża, Plac Kościuszki 2, a nowym adresem strony internetowej będzie: www.cen.lomza.pl 

 

na podstawie: https://www.odnlomza.pl/

facebook