Dodana: 19 luty 2008 11:10

Zmodyfikowana: 21 listopad 2018 10:52

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną województwa podlaskiego.

Z dniem 1 września 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży został połączony z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży.

Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Podlaskiego – Uchwałą nr XLIX/458/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Podlaski Kurator Oświaty.

Dyrektor: Bernard Zbigniew Kossakowski
Wicedyrektor: Maria M. Ferenc

Siedziba placówki:
Plac Kościuszki 2
18-400 Łomża
tel.: (86) 216 42 17
fax.: (86) 216 57 25
e-mail: cen@cen.lomza.pl.

Adres szkoły: www.cen.lomza.pl.

facebook