Dodana: 31 styczeń 2018 08:19

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2018 08:19

Zimowe ferie za granicą – informacja dla podróżnych

Ferie to dla wielu osób czas wycieczek i podróży – również poza granicę Polski. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna przypominają i zachęcają do korzystania z funkcjonujących na potrzeby osób przekraczających granicę proklienckich usług: serwisu granica.gov.pl, a także aplikacji na urządzenia mobilne „Asystent Granica" oraz „Mobilna Granica".

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

Serwis granica zawiera m.in. opis procedur przekraczania granicy przez drogowe, lotnicze, kolejowe i morskie przejścia graniczne (przewodnik „Jak przekroczyć granicę?"). Prezentuje również szacunkowe czasy oczekiwania na odprawę na wschodniej granicy Polski, aktualne informacje niezbędne dla podróżnego, w tym dane teleadresowe oraz przepisy dotyczące przekraczania granicy m.in. w zakresie przywozu i wywozu towarów

"Asystent Granica" jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Za jego pośrednictwem podróżny może dowiedzieć się jak będzie wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są mu potrzebne do przekroczenia granicy. Będzie mógł zapoznać się z limitami przewozowymi towarów oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono przepisami prawa odpowiednie wymagania lub ograniczenia. Informacje te podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa. Aplikacja dostępna jest w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej.

Aplikacja "Mobilna Granica" obok aktualnych danych o czasach oczekiwania na przekroczenie wschodniej granicy Polski, prezentuje również szacunkowe prognozy czasu oczekiwania na przyszłe dni. Zawiera informację o aktualnych warunkach pogodowych na przejściu oraz umożliwia wygenerowanie obrazu z kamer na poszczególnych przejściach granicznych.

Bezpłatne aplikacje „Asystent Granica" i „Mobilna Granica" dostępne są na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: iOS, Android, Windows Phone.

facebook