Dodana: 15 listopad 2018 09:47

Zmodyfikowana: 15 listopad 2018 09:47

Wydział Elektryczny PB z europejskim certyfikatem

Elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz ekoenergetyka - kierunki kształcenia prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej otrzymały europejskie certyfikaty EUR-ACE®. Certyfikaty takie po odpowiedniej ocenie przyznaje Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT). Studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Elektrycznym oceniane były w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) i otrzymały pozytywną akredytację do 2023 roku.

Ilustracja do artykułu Bez nazwy 1.jpg

ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych w Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Organizacje zrzeszone w  ENAEE przyznają certyfikat EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych - w Polsce organizacją taką jest KAUT.

Przyznanie certyfikatów stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym PB. Certyfikat European Accredited Engineer  potwierdza także zgodność programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ustanowiony w 2006 roku znak EUR-ACE®  gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym.

Procedury akredytacyjne bazują na spójnych zasadach oceny i standardach określających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich. Uzyskanie certyfikatów EUR-ACE® pozwala absolwentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing.).

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych opiniowała kierunki studiów prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej  w kwietniu i maju tego roku. Certyfikaty wręczone zostały 26 października.

Procedura  akredytacyjna kierunków kształcenia na Wydziale Elektrycznym została przeprowadzona w ramach projektu Akredytacje zagraniczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanego z Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 (działanie Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego).


Foto:
Certyfikaty z rąk przewodniczącego KAUT prof. dr. hab. inż. Bohdana Macukowa odebrali dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB oraz prodziekan ds. studenckich i dydaktyki dr  inż. Sławomir Kwiećkowski.

facebook