Dodana: 4 wrzesień 2017 12:40

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2017 12:40

W województwie podlaskim nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna dzisiaj ponad 140 tys. uczniów

Nowy rok szkolny oznacza też wejście w życie nowej reformy, która zmienia dotychczasowe zasady kształcenia dzieci i młodzieży. Likwidowane (wygaszane) są gimnazja, a zastępują je ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogólnokształcące oraz pięcioletnie technika.

Ilustracja do artykułu szkola.jpg

Jak informuje Podlaskie Kuratorium Oświaty dokładne dane dotyczące liczy uczniów w Podlaskiem znane będą w październiku/listpadzie. Już teraz wiadomo jednak, że uczniów w naszym województwie rozpoczynających dzisiaj rok szkolny jest ponad 140 tysięcy.

facebook