Dodana: 19 październik 2018 13:18

Zmodyfikowana: 19 październik 2018 13:19

Uroczystości Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Państwowe Liceum Elektryczne o specjalności elektromechanika ogólna powstało 16 czerwca 1948 r. na mocy dekretu Ministerstwa Oświaty. 1 września tego roku naukę rozpoczęło 47 uczniów posiadających ukończone przynajmniej 2 klasy gimnazjalne. Niemal równo 70 lat później – w piątek, 19 października 2018 roku już w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu tej jednej z najlepszych szkół średnich w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu glowne 70lecie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku  (28).JPG

- Przez minione dziesięciolecia nasi uczniowie wzbogacili potencjał zawodowy, ludzki i intelektualny miasta i regionu. Absolwenci naszej szkoły tworzą kadrę zakładów przemysłowych, są także wśród kadr uczelni wyższych, a nawet duchowieństwa – mówiła w swoim przemówieniu mgr inż. Anna Niczyporuk, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. - I nie ma w tym nic dziwnego bo szkoła to nie tylko wyniki egzaminów, matur, choć i na tym polu powody do zadowolenia i satysfakcji mamy. Ale to przede wszystkim odgrywanie talentów, predyspozycji, marzeń, planów na przyszłość uczniów; pomoc w doborze odpowiedniej drogi zawodowej. Obecnie bardzo poważnie traktujemy współpracę z przedsiębiorcami, pracodawcami, by młodzież w realnych warunkach przygotować młodzież do przyszłej pracy zawodowej.

Jak podkreśliła dyrektor, na przestrzeni 70 lat zmieniło się niemal wszystko: nazwa szkoły, budynki, metody nauczania, formy egzaminów. Niezmienny pozostał jednak profil szkoły oraz to, że kształci się tu dobrze przygotowane kadry dla gospodarki.

- To jedna z najlepszych szkół średnich w mieście, która kształci wspaniałych fachowców – przyznał i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Ale zawód elektryka jest w Polsce poniekąd zawodem symbolicznym, bo elektrycy dochodzili w tym kraju do godności najwyższych. Jednak i w tym mieście też tak było, że wspomnę tylko arcybiskupa Jakuba (prawosławny metropolita białostocki i gdański kończył tę szkołę – przyp. red.) i mojego byłego zastępcę Adama Polińskiego. Już tylko te dwa przykłady świadczą dobitnie o tym, że szkoła wypełnia swoją misję kształcenia i wychowania.

Historia szkoły (na podst. inf. ZSE)

Na początku Liceum Elektryczne mieściło się obok Liceum Budowlanego w gmachu przy ul. Warszawskiej 63.

1 września 1955 r. szkoła zmieniła nazwę na Technikum Elektryczne Centralnego Związku Społeczności Pracy w Białymstoku. Rok później w budynkach należących do Technikum Budowlanego zostały zorganizowane warsztaty szkolne pozostające w gestii TE, a jej kierownikiem zostaje jej absolwent – Kazimierz Piotrowski. Dalsze powiększenie bazy szkoleniowej następuje 1września 1958 r., kiedy to udaje się uzyskać od przemysłu włókienniczego budynek przy ul. Konopnickiej 3/2.

Ostatecznie w 1960 r. przeniesiono obie szkoły na stałe do przydzielonego budynku przy ul. Sosnowej 64. Nowy przełom związany z bazą lokalową nastąpił 1 kwietnia 1966 r., kiedy nowo wzniesiony gmach szkolny przy ul. Grottgera 9, uprzednio przeznaczony na potrzeby szkolnictwa podstawowego, Kuratorium OSB postanowiło przekazać Szkołom Elektrycznym.

(mk)

facebook