Dodana: 7 październik 2017 13:19

Zmodyfikowana: 7 październik 2017 13:19

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchowym w Drohiczynie

Październik to czas, w którym studenci rozpoczynają nowy rok akademicki na uniwersytetach, akademiach oraz w seminariach duchowych. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 oraz immatrykulacja nowych studentów w Wyższym Seminarium Duchowym w Drohiczynie miała miejsce 5 października 2017 r.

Ilustracja do artykułu Inauguracja Roku Akademickiego_Drohiczyn_5.10.2017r (11) (Custom).JPG

Wszyscy zaproszeni kapłani, goście, przedstawiciele władz, wspólnota WSD, studenci, profesorowie oraz moderatorzy rozpoczęli inaugurację wspólną Mszą św. koncelebrowaną w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pikusa. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Domirski, który podkreślał, co to znaczy być świadkiem Chrystusa. Po Eucharystii goście oraz studenci wzięli udział w sesji inauguracyjnej, podczas której został odśpiewany Hymn Narodowy oraz Gaude Mater Polonia. Następnie Rektor WSD ks. Tadeusz Syczewski powitał wszystkich zgromadzonych gości: ks. bp. Tadeusza Pikusa, ks. bp. seniora Antoniego Dydycza, prorektora do spraw studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. Marka Dobrzenieckiego, wicerektora WSD w Łomży ks. Zbigniewa Skuzę, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim na czele, służby mundurowe, przedstawicieli sądownictwa, księży rektorów, dziekanów, dyrektorów szkół, przedstawicieli świata kultury i nauki.

Ks. Marcin Szymanik - Prefekt WSD przedstawił sprawozdanie z działalności seminaryjnej w roku akademickim 2016/2017. Następnie miała miejsce immatrykulacja alumnów I roku. Złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy Papieskiego Wydziału
Teologicznego, Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie, do którego afiliowane jest WSD. W tym roku naukę w seminarium rozpoczęli: al. Daniel Piotrowski z Węgrowa (parafia Wniebowzięcia NMP) oraz Mateusz Deluga z Brańszczyka (parafia św. Jana Chrzciciela).

Po przemowach i immatrykulacji wykład inauguracyjny ,,Jezus nauczyciel - funkcja nauczycielska Jezusa z Nazaretu w kontekście Jego czasu” wygłosił ks. Zbigniew Skuza - Wicedyrektor WSD w Łomży . Sesję zakończyło wystąpienie ks. bp. Tadeusza Pikusa, który udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Tekst – Ewelina Cieciera
zdjęcia – al. Bartosz Ojdana

facebook