Dodana: 10 maj 2018 08:21

Zmodyfikowana: 10 maj 2018 08:21

UMB. Ruszyła rejestracja elektroniczna na studia

Ruszyła rejestracja elektroniczna na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Na studentów czeka ponad 1100 miejsc na studiach stacjonarnych i 180 na studiach niestacjonarnych.

Ilustracja do artykułu IMG_6782 (2).JPG

Tegoroczna oferta edukacyjna Uczelni to aż 15 kierunków studiów: Analityka Medyczna, Biostatystyka (nowość!), Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny , Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo  Medyczne,  Techniki Dentystyczne i Zdrowie Publiczne.

Warto zwrócić uwagę na nowy, unikatowy w skali kraju kierunek studiów pierwszego stopnia – Biostatystykę.  Adresowany jest do uczniów lubiących nauki przyrodnicze i ścisłe oraz myślących o wykonywaniu zawodów związanych z medycyną. Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych.

Pierwsze listy rankingowe zostaną ogłoszone  na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym i Farmacji 13 lipca, a na pozostałych kierunkach 19 lipca. Terminy kolejnych list będą sukcesywnie podawane na stronie www.umb.edu.pl poświęconej rekrutacji oraz w siedzibie Uczelni przy Biurze Promocji i Rekrutacji UMB. Zmiany na listach mogą pojawiać się do 30 września, a w wyjątkowych wypadkach nawet po tym terminie.

Dodatkowo planowane jest uruchomienie położnictwa pomostowego. To specjalna oferta dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, będących absolwentami dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej, o kierunku Położnictwo, posiadające czynne prawo do wykonywania zawodu. Rekrutacja odbędzie się w sierpniu.

Ponadto, w roku akademickim 2018/2019 po raz pierwszy zostanie uruchomiony Fundusz Stypendialny UMB dla najlepszych maturzystów. Stypendystą może zostać student I roku jednolitych studiów magisterskich lub pierwszego stopnia UMB, który podjął studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym, z jednego z przedmiotów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego na UMB.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej UMB w zakładce Rekrutacja oraz bezpośrednio w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB.

 

facebook