Dodana: 17 styczeń 2019 11:36

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2019 11:36

Trzy największe białostockie uczelnie podsumowały program Inkubator Innowacyjności+

Sfinansowanie 26 prac przedwdrożeniowych, uruchomienie 4 spółek, 14 zgłoszeń patentowych oraz 3 udzielone licencje - to bilans projektu Inkubator Innowacyjności+, który przez ostatnie dwa lata realizowały trzy największe podlaskie uczelnie. Wczoraj, 16 stycznia, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku podsumowały efekty programu Inkubator Innowacyjności+.

Ilustracja do artykułu Inkubator innowacyjności 04.jpg

Zadaniem "Inkubatora Innowacyjności+" było wspieranie procesu zarządzania transferem technologii i wiedzy na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku do biznesu. To jedyny wspólny projekt tego typu dotyczący transferu technologii. Osiągnęliśmy wzrost zainteresowania biznesu i naukowców komercjalizacją - mówił podczas wczorajszego spotkania Tomasz Stypułkowski kierujący Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Udowodniliśmy, przede wszystkim sobie, ale też całemu otoczeniu - stronie biznesowej i naukowej - że to ma sens. Przekonaliśmy naukowców do tego, że dojście do patentu nie oznacza zakończenia ich pracy - za horyzontem jest coś dalej: wdrożenie i wprowadzenie produktu na rynek. Tomasz Stypułkowski poinformował również, że według obietnicy złożonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt konsorcjum trzech białostockich uczelni ma szansę być kontynuowany i dofinansowany. 

W 2017 roku projekt trzech białostockich uczelni znalazł się na prestiżowej liście 20 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał blisko 2,8 mln złotych dofinansowania. Do stycznia 2019 roku w ramach projektu prowadzone były działania związane z dofinansowaniem i promowaniem prac naukowców, które dawały pozytywne rokowania wdrożeniowe. Wzmacniano współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, poszukując do realizacji konkretnych projektów naukowych. Naukowcy otrzymali wsparcie w zakresie przygotowania wyników swoich badań i prac rozwojowych dla potrzeb komercjalizacji oraz prowadzenia prac przedwdrożeniowych. W sumie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ sfinansowano 26 prac przedwdrożeniowych: 12 z Politechniki Białostockiej, 5 z Uniwersytetu w Białymstoku oraz 9 z Uniwersytetu Medycznego.

Podczas konferencji podsumowującej program Inkubator Innowacyjności+ podkreślano, że jego realizacja przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Ten projekt potwierdził, że współpraca między naszymi uniwersytetami jest możliwa, a co więcej - przynosi korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Udowodniliśmy również, że środowisko akademickie może przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, społecznego, ekonomicznego naszego regionu - mówił dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB : Cieszę się, że dzięki tej inicjatywie podjęte zostały intensywne starania o komercjalizację efektów badań i prac prowadzonych na trzech białostockich uczelniach. Ich wielką wartością jest interdyscyplinarność. Tego typu przedsięwzięcia powinny mieć swój dalszy ciąg. 

W ramach tego projektu  finansowane były prace przedwdrożeniowe dotyczące m.in. pełzaka rehabilitacyjnego, Animy - elektronicznej przypominajki, systemu monitorowania jakości powietrza, preparatu roślinnego do profilaktyki i leczenia zgnilca złośliwego pszczół, programu wspomagającego obsługę procesu gwarancji dróg krajowych i autostrad, czujnika i systemu zdalnego monitorowania o zdarzeniach w budynku oraz innowacji pedagogicznej "Z Pandą Adą - programowanie na ekranie".

facebook