Dodana: 13 listopad 2018 08:51

Zmodyfikowana: 13 listopad 2018 08:51

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej projektują w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej "sektor miejski"

"Sektor miejski" ma być zespołem starych drewnianych budynków przeniesionych z Białegostoku, bądź odtworzonych z zachowaniem wierności, przykładów dawnej drewnianej zabudowy miejskiej.

Ilustracja do artykułu WA w PMKL (6).jpg

Studenci architektury , w ramach przedmiotu osadnictwo wiejskie, mają zadanie opracowania plansz z wizualizacjami do stycznia przyszłego roku. Później projekty zostaną ocenione, a najlepsze wyróżnione. W skład komisji oceniającej wejdą pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. To część wspólnych działań w ramach przygotowywanej umowy o współpracy pomiędzy obu jednostkami.  Dzięki tej współpracy studenci będą mogli m.in. zapoznać się z tradycyjnym ciesielstwem. Muzeum zaś może liczyć na pomoc w dokumentowaniu obiektów dawnego budownictwa i ich wyposażenia, znajdujących się w skansenie, jak i w terenie. Już do tej pory powstało 20 artykułów naukowych, których współautorami są studenci architektury PB, dotyczących dawnych obiektów budownictwa drewnianego w regionie.

Warto dodać, że tzw. "sektory miejskie" istnieją już w skansenach w Sanoku, w Nowym Sączu czy w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. W Łodzi można także oglądać Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej. Idea utworzenia sektorów miejskich jest też rozważana w kilku innych dużych skansenach. Tymczasem Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej wydaje się szczególnie predestynowane do takiego zamierzenia, między innymi z uwagi na istotność drewnianej zabudowy w tkance miejskiej dawnego Białegostoku oraz względną obfitość jej pozostałości zachowanych po dziś dzień - dodaje dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk z Wydziału Architektury PB.

facebook