Dodana: 29 sierpień 2018 08:33

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2018 08:34

Ponad 9 milionów złotych dofinansowania z RPO trafi do szkół zawodowych w regionie

Powiat siemiatycki wyremontuje i wyposaży pracownie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (pracownię elektryczno-energetyczną, mechaniczną) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach (pracownię planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczną). Dofinansowanie wyniesie 2,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu technikum leśne w Białowiezy.jpg

Na zdj.: Jeden z kursów prowadzonych dla uczniów w Technikum Leśnym w Białowieży

Powiat moniecki utworzy Zawodowe Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Wybuduje halę napraw pojazdów wielkogabarytowych, wyremontuje pomieszczenia w istniejącym budynku warsztatów szkolnych przy ul. Szkolnej 23 oraz zaadaptuje kuchnię na warsztaty gastronomiczne w istniejącym budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia 15a. Dotacja to 4,5 mln zł.

Powiat wysokomazowiecki 364 tys. zł dofinansowania przeznaczy na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  wykorzystywanych na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.

Powiat bielski otrzyma 926 tys. zł wsparcia z RPOWP na  remont i wyposażenie warsztatów szkolnych oraz zakup maszyn i narzędzi do realizowania podstawy programowej w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

Technikum Leśne w Białowieży również doczeka się remontu. Ministerstwo Środowiska otrzymało 1,1 mln zł z RPOWP na przebudowę budynku kotłowni na cele dydaktyczne oraz wyposażenie nowych pracowni: użytkowania i ochrony lasu oraz maszynoznawstwa.

Wartość tych inwestycji to 11 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 9,4 mln zł. To pierwsza część inwestycji wyłonionych w konkursie z Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.  Kolejne są w trakcie oceny.

Fot.: Arch. szkoły

facebook