Dodana: 4 lipiec 2017 07:56

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 07:56

Politechnika Białostocka współpracuje ze Lwowem

Umowę o podwójnym dyplomowaniu podpisały w poniedziałek, 3 lipca, władze Politechniki Białostockiej i Lwowskiej. Porozumienie dotyczy kształcenia na kierunku inżynieria środowiska. Z taką inicjatywą wystąpiła Politechnika Lwowska, aby umożliwić swoim studentom uzyskanie dyplomu Politechniki Białostockiej, który uznawany jest w Unii Europejskiej. Warto dodać, że umowa zakłada, iż studenci Politechniki Lwowskiej będą kształcić się w Białymstoku przez jeden semestr, uczęszczając na zajęcia prowadzone w języku polskim. A ich prace dyplomowe będą powstawać pod kierunkiem dwóch promotorów: jednego z Politechniki Lwowskiej, drugiego z Politechniki Białostockiej - tłumaczy Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej PB dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw.

Ilustracja do artykułu Untitled-1.jpg

Podczas pobytu we Lwowie na Ukrainie Rektor prof. Lech Dzienis oraz Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. złożyli kwiaty pod pomnikiemzamordowanych profesorów lwowskich. Pomnik znajduje się w parku studenckim, niedaleko akademików Politechniki Lwowskiej. W tym miejscu, 4 lipca 1941 roku, po wkroczeniu do Lwowa, Niemcy rozstrzelali 45 osób - profesorów lwowskich uczelni oraz ich rodziny. Pomnik powstał z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa. Odsłonięty został w 70. rocznicę zbrodni, w 2011 roku. Od tego czasu przedstawiciele polskich uczelni co roku, na początku lipca, spotykają się przed pomnikiem, by oddać hołd lwowskim profesorom. W tym roku na Ukrainę zjechali reprezentanci uczelni z Białegostoku, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i Opola.

Podczas wizyty w Lwowie prof. Roman Kaczyński prowadzi także rozmowy dotyczące realizacji wspólnego projektu w ramach programu LIFE+.  Ma to być wspólne przedsięwzięcie polsko-ukraińsko-białoruskie, którego celem jest analiza ilościowa zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego w powietrzu atmosferycznym, wodzie i glebie na terenach przygranicznych.

facebook