Dodana: 18 styczeń 2019 11:06

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2019 11:06

Podlaskie służby zadbają o bezpieczeństwo dzieci podczas ferii zimowych

W poniedziałek, 21 stycznia blisko 130 tys. podlaskich uczniów rozpoczyna dwutygodniową przerwę w nauce. Część dzieci będzie wypoczywać w formach zorganizowanych, pozostałe w niezorganizowanych. W sumie na terenie województwa podlaskiego odbędzie się 136 różnych form wypoczynku. W czwartek, 17 stycznia wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, podlaskiej policji, straży pożarnej, nadzoru budowlanego i Wód Polskich przedstawili stan przygotowań do ferii zimowych 2019.

Ilustracja do artykułu 1.JPG

Jak zapewnił wojewoda podlaski, służby i instytucje mu podległe będą kontynuowały różne działania mające zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek. Jednocześnie podkreślił, że „te działania są potrzebne, ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i szybkiego reagowania”.

Bohdan Paszkowski przypomniał o znaczeniu prewencji w trakcie zimowych ferii.
- Mamy do dyspozycji telefony do służb, w tym numer alarmowy 112, mapę zagrożeń bezpieczeństwa. W związku z tym apeluję, gdy ktoś zaobserwuje niepokojące zdarzenia i zjawiska, niech poinformuje o tym odpowiednie służby”.

 

Działania Podlaskiego Kuratora Oświaty

Podlaskie Kuratorium Oświaty skierowało do dyrektorów szkół w naszym województwie prośbę o przesyłanie informacji dotyczących oferty ferii zimowych w ramach „otwartych szkół”. Nacisk położyło na atrakcyjność i nowatorstwo zaplanowanych zajęć. Wykaz „otwartych szkół” zamieszczony został na stronie internetowej Kuratorium.

Do dyrektorów szkół, organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z Podlaskiego oraz rodziców i opiekunów skierowano również apel „Bezpieczne ferie 2019” dotyczący przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku.

 

Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku skontrolują około 20% form wypoczynku w naszym regionie.

 

Działania Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Białymstoku

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach nadzoru nad placówkami w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadza kontrole placówek. W ramach tych kontroli ocenie poddane będą m.in. bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne obiektów.

 

Działania podlaskich strażaków

Celem Państwowej Straży Pożarnej jest sprawdzanie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach wypoczynkowych, w szczególności w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

W okresie poprzedzającym ferie zimowe w 2019 r. na terenie województwa podlaskiego strażacy przeprowadzili 12 kontroli, które będą kontynuowali m.in. na podstawie informacji zawartych w Elektronicznej Bazie wypoczynku.

 

„Bezpieczny Autokar – Ferie 2019”

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczy w akcji „Bezpieczny Autokar – Ferie 2019”.  Polega ona na kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na ferie. Wzmożone kontrole prowadzane są w okresie od 11 stycznia do 24 lutego 2019 r.

 

Zgłoś kontrolę autokaru!

Każdy rodzic lub organizator może zgłosić potrzebę dokonania kontroli pojazdu, którym przewożone będą dzieci i młodzież. Wnioski można składać telefonicznie (085) 662-30-77 lub faksem (085) 662-30-53 z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00.

 

Wniosek można zgłosić także elektronicznie wypełniając formularz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

 

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
oprac.ak

facebook