Dodana: 25 maj 2018 20:04

Zmodyfikowana: 28 maj 2018 13:13

Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy w e-edukacji

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Biblioteką Pedagogiczną w Łomży oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Departament Edukacji, Turystki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego są organizatorami konferencji, jaka odbyła się w czwartek, 24 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Attachment3.jpeg

W konferencji Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy w e-edukacji oraz warsztatach tematycznych wzięli udział przedstawiciele szkół, w szerokim znaczeniu – nauczyciele wszystkich etapów edukacji, dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych i placówkach instytucji oświaty oraz przedstawiciele organów prowadzących, jednostek samorządu terytorialnego, z terenu województwa podlaskiego. Konferencję otworzył i powitał wszystkich zebranych Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

- To bardzo dobrze, że takie inicjatywy jak Podlaska Platforma Edukacyjna rozwijają się i mają swoja kontynuację, a patrząc na tematykę warsztatów, sądzę, że będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, sam bym w nich chętnie uczestniczył. Świat pędzi do przodu i chociaż wiem, że nadal używana jest tablica i kreda, to jednak w edukacji powinniśmy wykorzystywać najnowsze trendy cyfryzacji, nowe technologie, iść z duchem czasu i co najważniejsze dzielić się swoim doświadczeniem – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

Podlaska Platforma Edukacyjna to efekt realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. W ramach jej narzędzi na uwagę zasługuje dziennik elektroniczny, który jako trafił do 121 gmin z terenu województwa.  Z docierających do nas informacji wynika, że zakupiony dziennik funkcjonuje  już w ok. 180 szkół, w tym w wielu z nich tylko w formie elektronicznej. Jednak Podlaska Platforma Edukacyjna to także narzędzia umożliwiające tworzenie i korzystanie z elektronicznych materiałów dydaktycznych.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 160 osób stała się okazją do popularyzacji dobrych praktyk i innowacyjnych działań nauczycieli, a podczas warsztatów nauczyciele szkół województwa podlaskiego podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania nowych technologii w dydaktyce. W trakcie warsztatów nauczyciele uczestniczyli w pokazach prowadzonych przez uczniów, którzy prezentowali: jak ćwiczyć ortografię wykorzystując roboty DASH & DOT, jak obliczyć obwody figur geometrycznych z robotem Photon. Jak można wykorzystać programowanie do zapisywania i odtwarzania melodii.  Jak zrobić filmy poklatkowe. Jak ćwiczyć działania matematyczne wykorzystując ozoboty.

Część merytoryczną konferencji otworzyła Agnieszka Aleksiejczuk dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWPGłówne działania oraz rozwój funkcjonalny i merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zaprezentowała Katarzyna Gagan - wojewódzki koordynator PPE, konsultant ds. informatyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Podczas konferencji marszałek Jerzy Leszczyński wręczył nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”. Otrzymali je: Zbigniew Kazimierow z Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce za zajęcie I miejsca, za II miejsce - Halina Wencel ze Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku oraz Katarzyna Polak ze  Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku za III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Ciesielska z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, Alicja Oszkinis - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, Anna Jabłońska - Społeczna Szkoła Podstawowa w Augustowie, Katarzyna Dardzińska - Przedszkole Samorządowe nr 39 w Białymstoku i Monika Szałwińska-Garbaruk  - VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Wszyscy prowadzący warsztaty otrzymali podziękowania, a dzieci zostały wyróżnione dyplomami  młodego programisty.  

(oprac. at)

 

facebook