Dodana: 6 lipiec 2017 09:23

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2017 09:23

Ostatni dzień rekrutacji na Politechnice Białostockiej

W czwartek, 6 lipca kończy się rejestracja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej na rok akademicki 2017/2018. Uczelnia przygotowała 1765 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i 96 miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia.

Ilustracja do artykułu WA PB egzamin z rysunku (2).jpg

Od architektury, poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, leśnictwo, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie - kandydaci na studia pierwszego stopnia mogą wybierać spośród aż 32 kierunków na 7 wydziałach Politechniki Białostockiej. Więcej informacji: https://irk.pb.edu.pl/

W tym roku nowymi kierunkami (studia stacjonarne I stopnia) są: inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska oraz construction and building systems engineering (prowadzone w języku angielskim). 

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska to kierunek o profilu praktycznym. Umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów w zakresie konserwacji, naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu: elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno-pomiarowej.

Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą wybierać spośród trzech kierunków: zarządzanie, matematyka stosowana oraz  management (nowy kierunek prowadzony w języku angielskim na Wydziale Zarządzania). Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów drugiego stopnia - magisterskich - rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego).

Listy osób przyjętych na studia poznamy  27 lipca.

 

Przyszli studenci Politechniki Białostockiej mają szansę na darmowe mieszkanie w akademiku. Uczelnia przygotowała specjalną propozycję dla kandydatów z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego. Tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną naukę na Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2017/2018, będą mogli przez 10 miesięcy - za darmo - mieszkać w domach studenta przy ul. Zwierzynieckiej. To propozycja skierowana do 50 osób, które z maturalnego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym otrzymały co najmniej 85% punktów.

 

Więcej informacji: http://pb.edu.pl/archiwa/30933 

źródło: rzecznik PB
oprac.ak

 

 

facebook